CINOP gaat werken aan inclusief beroepsonderwijs voor vluchtelingen in Oeganda

04 september 2020

We kunnen met trots aankondigen dat CINOP een project gaat starten dat zich richt op kwaliteitsonderwijs voor vluchtelingen in Oeganda: “Inclusive Vocational Education for Entrepreneurship Perspectives in Agriculture (IVEEPA)”. Samen met onze partners Cordaid en ADRAA Agricultural College gaan we ons hiervoor inzetten vanaf november 2020.

Doel van het project

Met het IVEEPA project dragen we bij aan de kansen voor agrarisch ondernemerschap voor jongeren van de vluchtelingen- en de gastgemeenschap in de West-Nijl regio. Wij werken daarvoor samen met vijf TVET instituten die in staat zijn vluchtelingen op te nemen in hun onderwijs. Zij ontwikkelen een sterk onderwijsprogramma in agrarisch ondernemerschap dat jongeren opleidt in praktische agrarische skills en hen begeleidt in het starten van een eigen kleine onderneming binnen hun gemeenschap.

Vluchtelingencontext

De vluchtelingenpopulatie in Oeganda is de op twee na grootste van de wereld (1,2 tot 1,5 miljoen vluchtelingen). De grootste populatie bevindt zich in het noordwesten van het land, waar vluchtelingen afkomstig uit Zuid Soedan hun toevlucht zoeken. Het land is er vruchtbaar en er is voldoende grond beschikbaar. 95% van de vluchtelingenhuishoudens en 97% van de gastgemeenschap (Oegandezen) is betrokken bij de productie van voedsel. Ondanks deze hoge percentages kent de regio grote voedselonzekerheid en ondervoeding van de bevolking. De werkeloosheid –voornamelijk onder jongeren en vluchtelingen – is hoog. Slechts 2% van de vluchtelingenhuishoudens is erin geslaagd om betaald werk te vinden vanwege het gebrek aan bedrijven en potentiële werkgevers in de regio.

Onderwijs is de basis voor succes

Jongeren hebben de kans technische en ondernemende vaardigheden te ontwikkelen om succesvolle agrarische ondernemers te worden. Toch zijn skills alleen niet voldoende. De juiste kennis en skills komen alleen van pas als er een ondersteunende omgeving gecreëerd wordt die jongeren de kans geeft daadwerkelijk een kleine onderneming te starten. Het is daarom van belang de jongeren te linken aan bestaande agrarische ondernemers, aan markten, (start)kapitaal, en ondersteunende netwerken. Een belangrijk onderdeel van het onderwijsprogramma richt zich daarom op het bouwen van deze linken met bestaande bedrijven, met financiële instituten en met mentoren. Jongeren zullen het programma afronden met een degelijk business plan en de nodige (financiële) tools en connecties om het te implementeren in hun gemeenschap.

Focus op inclusief onderwijs

Het Oegandese Ministerie voor Onderwijs en Sport coördineert sinds 2017 een strategisch plan om onderwijs inclusiever te maken voor kwetsbare jongeren (waaronder vluchtelingen). In het IVEEPA project streven wij daarom naar gemixte klassen waarin 50% van de jongeren van de vluchtelingengemeenschap afkomstig is. Ook gendergelijkheid is een belangrijk thema. De meerderheid van de agrarische producenten is vrouw, maar dit is ook de groep die na de basisschool al stopt met school. Binnen IVEEPA benadrukken we de belangrijke rol van docenten en (vrouwelijke) rolmodellen om onderwijs inclusiever te maken. Docenten kunnen change-agents zijn voor kwetsbare jongeren. Een belangrijke focus binnen het project is het trainen van docenten van de vijf TVET instituten in het begeleiden van kwetsbare leerlingen, het omgaan met trauma in het klaslokaal en het ontwikkelen van inclusieve leermaterialen.

Start van het project

Het project start vanaf november 2020 en zal worden afgerond in maart 2022. Het project is onderdeel van het Orange Knowledge Programme; gefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken en beheerd door Nuffic.

Gerelateerde artikelen

Sluitingsceremonie van project ‘versterking van de capaciteit van vier landbouwhogescholen in Ghana’

Inhuldiging van de rechtswinkel van de University of Legal and Political Sciences of Bamako (USJPB) in Mali

Workshops ter versterking van de samenwerking tussen de Colombiaanse nationale opleidingsdienst en de beroepssector