CINOP staat Politieacademie bij | Ontwikkelen kwalificatiedossiers Politieacademie

01 september 2020

Sinds oktober 2019 staat CINOP de Politieacademie bij. Kwalificaties en kwalificatiedossiers worden op basis van de nieuwe beroepsprofielen van de politie verder uitgewerkt.

De Kwalificatiestructuur Politieonderwijs (KSP) is in 2017 en 2018 door de Politieonderwijsraad geëvalueerd. De conclusie was dat de KSP op hoofdlijnen voldoet als verbindende schakel tussen het politieonderwijs, de politiepraktijk en het regulier onderwijs. Op enkele aspecten vraagt de KSP om bijstelling, om te voldoen aan de eisen van deze tijd en van de toekomst: het moet eenvoudiger en noodzakelijke herijkingen dienen sneller te kunnen worden doorgevoerd.  In het verlengde van deze evaluatie zijn op 14 mei 2019 zes beroepsprofielen politie 2020-2030 vastgesteld: Politieondersteuner, agent, wijkagent, rechercheur, politieleider en politiespecialist.

De opdracht

CINOP werkt bij de Politieacademie deze beroepsprofielen verder uit in kwalificaties die uiteindelijk door de Minister van Justitie en Veiligheid worden vastgesteld. Het traject van de zes beroepsprofielen naar herzien politieonderwijs kent twee fasen. CINOP is betrokken bij de eerste fase.

  • Fase 1: beroepsprofielen vertalen naar kwalificaties en uitwerken in kwalificatiedossiers. De eerste kwalificaties op niveau 4 zijn uitgewerkt en vastgesteld. De overige kwalificaties worden voor juni 2021 ontwikkeld.
  • Fase 2: op basis van de nieuwe kwalificatiedossiers worden de politieopleidingen herijkt of opnieuw ontworpen.