CINOP expert partner bij vormgeving flexibele onderwijsprogramma’s

09 september 2019

Subsidie voor flexibel onderwijs voor volwassenen

De overheid gaat publieke en private mbo-instellingen uitdagen om gezamenlijk flexibele onderwijsprogramma’s te ontwikkelen. Het doel van deze nieuwe subsidieregeling (die in september 2019 definitief wordt gepresenteerd) is om onderwijsprogramma’s in het mbo voor volwassenen te laten aansluiten op de behoeften van werkenden en werkzoekenden. Daarin speelt het bundelen van krachten door publieke en private mbo-instellingen een grote rol. Uiteindelijk moet er zodoende er in elke regio een flexibel en passend opleidingsaanbod in het mbo komen. CINOP heeft jarenlange expertise als het gaat om het opzetten van flexibele onderwijsprogramma’s voor volwassenen.

Kwaliteitsagenda’s roc’s 2019-2022

De kwaliteitsagenda’s die de roc’s voor de periode 2019-2022 hebben opgesteld geven goed zicht hoe om te gaan met de uitdaging. De agenda’s laten een focus zien op een leven lang ontwikkelen samen met plannen en budgetten om de uitvoering mogelijk te maken. Denk daarbij aan:

  • het ontwikkelen van verdergaande visie en beleid op Leven Lang Ontwikkelen (LLO);
  • versterken samenwerking onderwijs-en bedrijfsleven;
  • ontwikkelen van een post-initieel aanbod;
  • vergroten instroom volwassenen;
  • ontwikkelen van modules, certificeerbare eenheden en blended learning;
  • versterken positie in de regio.

Onze visie: PPS een slimme zet naar flexibilisering van MBO

Wij zien in de kwaliteitsagenda’s dat roc’s volop in het proces zitten van de waarom en hoe vraag. Samenwerking tussen publieke en private aanbieders is volgens ons noodzakelijk. Waarbij iedere partij vanuit ieders toegevoegde waarde werkt aan het vormgeven van een doordacht ontwerp van een flexibele leeromgeving. Dat herontwerp raakt niet alleen leeractiviteiten maar ook systemen, bedrijfsprocessen, professionalisering en samenwerking in de keten. Het vinden van een goede balans tussen vraaggestuurde porgramma’s en organiseerbare en betaalbare uitvoering zijn cruciaal voor goed onderwijs. Dat is het punt waar zowel publieke als private instellingen elkaar kunnen vinden.

CINOP:  jouw partner in de subsidieaanvraag

De expertise van CINOP op de thema’s LLO en flexibilisering is groot. Deze subsidie zien wij niet alleen als een kans naar verdere flexibilsering. Maar ook als een stimulans om LLO verder te brengen binnen de onderwijsinstelling. Door de jaren heen is ons netwerk en expertise gegroeid. En ook de komende jaren zetten we stevig in op arbeidsmarktleren, professionalisering en flexibilisering.

We hebben ervaring met:

Elephant in the room

We zijn ook op de hoogte van enige terughoudendheid bij zowel publieke als private aanbieders. Desondanks zien wij vooral kansen in deze samenwerking om de impact van het beroepsonderwijs te vergroten. Wij zien niet de subsidie als doelstelling, maar de samenwerking en kruisbestuiving als kans voor de nabije toekomst. We begeleiden in het realiseren van uitvoerbaar flexibel onderwijs, waarin het vanzelfsprekend is dat ook werkgevers een essentiële partner zijn.

Wil je meer informatie over onze diensten?

Bel ons voor:

  • Ondersteuning bij het schrijven, uitwerken en aanvragen van de subsidie;
  • Begeleiding van innovatie en samenwerking naar flexibilisering;
  • Verbinden van publieke en private belangen, met oog voor diverse belangen;
  • Experimenteren, innoveren, opschalen, kruisbestuiving en win-win.

Gerelateerde artikelen

Landstede werkt met FlexTool aan gemeenschappelijke taal rondom flexibel onderwijs

Een nieuw kwalificatiedossier: knelpunt of kans? – Artikel MBO krant

Ontwikkelpartners FlexTool aan het woord | In gesprek met ROC Nijmegen