CINOP draagt bij aan een nieuw UNESCO-UNEVOC BILT-project

UNESCO-UNEVOC BILT Project
UNESCO-UNEVOC BILT Project

19 augustus 2019

Tijdens de Kick-off conferentie die gehouden werd in Bonn (July 2019), zijn verschillende workstreams geïdentificeerd rondom TVET.

  • Greening of TVET
  • Entrepreneurship
  • Migration
  • Digitilization & Industry 4.0

Deze workstreams brengen de kennis, ontwikkelings-, en implementatiekracht van 16 verschillende Europese landen samen om de uitdagingen van de 21ste eeuw aan te vliegen.

21ste eeuwse uitdagingen

De wereld transformeert. Klimaat verandering, de gig-economy, migratie, en nieuwe manieren van werken, vragen een proactieve houding van TVET instellingen om zich voor te bereiden op deze uitdagingen. Innovatie is nodig om deze verandering bij instellingen teweeg te brengen om bij te kunnen dragen aan een duurzame toekomst.

Wat is het BILT-Project

Binnen Europa is er al een schat aan ervaring beschikbaar op het gebied van deze uitdagingen. Desondanks, is er weinig ruimte om deze ervaringen op het gebied van implementatie van nieuwe ideeën en concepten te delen met elkaar. Er is een grote noodzaak om te zorgen dat TVET systemen in staat zijn de kansen die de 21ste eeuwse uitdagingen bieden, kunnen benutten. Hoe kan digitalisering mijn onderwijs verbeteren? Wat betekend verduurzaming voor mijn instelling? En hoe kan mijn TVET instelling bijdragen aan de migratieproblematiek? Om deze reden brengt UNESCO-UNEVOC de belangrijkste spelers in Europa bij elkaar. Niet alleen om hun ideeën op deze thematieken te delen, maar juist om daadwerkelijk initiatieven te ontwikkelen en te implementeren die samenwerking en innovatie tot stand brengen. Dit wordt gedaan door middel van het BILT project, Bridging Innovation and Learning in TVET.

In totaal waren er 51 participanten bij de BILT kick-off conferentie. Dit waren vertegenwoordigers van 16 nationale UNEVOC centers, zoals CINOP, observeerders vanuit Oostenrijk, Frankrijk en Duitsland, en het Duitse Ministerie van onderwijs en onderzoek, de OECD, en de Europese Commissie. Gedurende twee dagen waren participanten actief betrokken bij de thematische workstreams, waarbij ze innovatieve ontwikkelingen hebben gedeeld en interesse voor samenwerking op ideeën is gegenereerd.

Global unevoc cinop4

Toekomstbeeld van BILT

Met nationale competenties in het achterhoofd, zal dit project zowel nationale als internationale TVET capaciteiten ondersteunen. Het project mobiliseert en reactiveert het Europese UNEVOC Netwerk cluster als een platvorm om leren te stimuleren en inhoud gestuurde synergieën binnen TVET te verbinden. Het zal ook dienen als een springplank naar trans-regionale impact, d.m.v. het betrekken van innovatieve UNEVOC centra in Azië en Afrika. Dit doen we door bruggen te bouwen die gezamenlijk capaciteitsopbouw faciliteren. De resultaten van de conferentie zijn vastgelegd in een rapport en dienen als voeding voor gefundeerde vervolgstappen.

Benieuwd hoe CINOP bijdraagt aan BILT?

gerelateerde artikelen

Een competentiegerichte opleiding voor leraren van de drie landbouwinstituten in Ghana

From Plant to Plate – Nederland dient als inspiratie voor tuinbouwtrainers in Jordanië

Een nieuw stageprogramma voor de Iraakse beroepsopleidingscentra