BurgerschapLabs: de winnaars zijn bekend!

winnaar Burgerschaplabs CINOP
Winnaar Burgerschaplabs CINOP

14 mei 2019

De komende maanden gaat het burgerschapsonderwijs een boost krijgen. Drie winnende voorstellen vanuit de BurgerschapLabs die ecbo samen met Kennisland begeleidde, worden uitgewerkt. Met deze drie winnaars zal Burgerschap nooit meer ‘stoffig’ zijn en gaan de vorm en inhoud op de schop. Niet omdat het slecht was, wel omdat het beter kan! En daar hebben vijftien teams goede ideeën voor. Hopelijk krijgen alle vijftien voorstellen de ruimte om verder uitgewerkt te worden in het mbo. Drie voorstellen krijgen in ieder geval een mooie kick start.

Winnende voorstellen

  1. 29,7 % van de uitgebrachte stemmen voor voorstel 15: NO BULLSHIT: campagne imagoverbetering
  • 21 % van de uitgebrachte stemmen voor voorstel 6: THE MATRIX

De winnende voorstellen worden binnenkort uitgenodigd om met medewerkers van het ministerie van OCW en andere betrokkenen de verdere uitwerking van hun voorstel te bespreken. Voor de uitwerking is een aanjaagsubsidie van € 50.000 per voorstel beschikbaar.

Tijdens de slotbijeenkomst van het BurgerschapLab op woensdag 27 maart won voorstel 5: DE BLANCO METHODE reeds de juryprijs. Ook voor de uitwerking van dit voorstel is € 50.000 beschikbaar. De eerste afspraak met de bedenkers van het voorstel is reeds gemaakt.

Gerelateerde artikelen

Hoe ontwikkel en borg je een kwaliteitscultuur in je school/team?

Nieuwe masteropleiding voor mbo-docenten: Master of science Senior Docent / Ontwerpen mbo