Benutten van inzichten uit wetenschap in 3e bijeenkomst FlexLab 2020-2021

Flexibilisering

26 maart 2021

Op 24 maart vond de derde bijeenkomst van het FlexLab plaats. In het FlexLab zetten we onze eigen expertise en netwerk in op het gebied van flexibilisering. Inspirerende sprekers delen hun kennis en ervaringen tijdens het FlexLab en helpen om een vergelijking te maken met andere sectoren. 18 onderwijsinstellingen nemen dit jaar deel en vertegenwoordigen mbo- en hbo-instellingen vanuit het hele land.

Inzichten uit wetenschap voor de praktijk

Op verzoek van de deelnemers stonden we in deze bijeenkomst stil bij inzichten uit publicaties en de literatuur. Dit past bij de wens die we steeds vaker horen als het gaat over flexibilisering van het beroepsonderwijs. Welke inzichten zijn er volgens “de stand der wetenschap en praktijk” die kunnen helpen bij de inrichting en verandering van het onderwijs en de organisatie? We bespraken definities en Flex-aspecten en stonden stil bij verschillende inzichten.

Ontwikkelen van handvatten

Omdat er veel inzichten bestaan, is er ook niet één ‘behandelplan’ om tot goed en flexibel onderwijs te komen. Wel kunnen we inzichten categoriseren, handvatten ontwikkelen en beproefde werkwijzen delen en analyseren. Dit deden we o.a. met hulp van de (praktijk)ervaring van Sandra Beugel (Director Advies CINOP), om niet de praktijk uit het oog te verliezen.

Gastsprekers

We kijken uit naar de volgende bijeenkomsten, waarin we gastsprekers Jan Fasen (Veranderkundige en voorzitter van Agora Nederland), Jan Riezebos (hoogleraar Onderwijsinnovatie) en Jetske van Oosten (programmaleider Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp at Stimuleringsfonds Creatieve Industrie) ontvangen en verder inspireren en reflecteren op het ontwikkelen van flexibel onderwijs.

Interesse in deelname FlexLab?

Heb je interesse in deelname of wil je een bijdrage leveren aan het FlexLab dat begin volgend schooljaar start? (September 2021). Vul dan vrijblijvend onderstaand interesseformulier in en blijf op de hoogte.

Meer lezen over flexibel onderwijs

Landstede werkt met FlexTool aan gemeenschappelijke taal rondom flexibel onderwijs

Een nieuw kwalificatiedossier: knelpunt of kans? – Artikel MBO krant

Ontwikkelpartners FlexTool aan het woord | In gesprek met ROC Nijmegen