Ambachtsacademie verruimt leeftijd om ambacht te leren

Ambachtsacademie CINOP
Ambachtsacademie CINOP

07 juni 2019

In opdracht van Stichting Ambacht Nederland heeft CINOP in 2017 en 2018 gezorgd voor de bouw van de Ambachtsacademie. Zo draagt CINOP bij om Nederland nummer 1 in leren te maken. Het kleinschalig ambacht heeft behoefte aan werknemers die met hun handen unieke dingen kunnen maken. Dankzij financiering van het ministerie van SZW was het voor werkloze vijftigplussers al mogelijk om een traject te volgen en nu kunnen ook werkloze veertigplussers van deze opleidingsmogelijkheid gebruik maken. Op dit moment zijn ongeveer honderd vijftigplussers in de leer bij een ambachtelijk ondernemer. Zodoende kunnen ze zelf als vakkundig professional aan de slag en wordt de toekomst van de ambachtseconomie verstevigd.

Het is verheugend dat nu ook werkloze veertigplussers van de mogelijkheid gebruik kunnen maken. Leren met impact in de praktijk! Lees ook de blog van Huub Dekkers over het succes van de Ambachtsacademie.

Neem voor meer informatie contact op.

Gerelateerde artikelen

Onderwijskundige vragen over online leren? Bel de CINOP Helpdesk

Ontwikkelen van een branchekwalificatiestructuur voor Omgevingsdienst NL

Landelijke peiling Invloed van corona op Leven Lang Ontwikkelen | Waar loopt jouw organisatie tegenaan?