Aanmelden Flexlab 2021-2022 | Samen bouwen aan flexibel onderwijs

24 juni 2021

Ben je betrokken bij het organiseren van flexibel onderwijs en herken je deze vragen?

 • Hoe krijg ik de organisatie mee in onze visie op flexibilisering?
 • Hoe komen we tot een integraal onderwijsconceptontwerp waarin de student centraal staat?
 • Welk onderzoek en praktijkvoorbeelden zijn relevant?
 • Welke effecten heeft flexibilisering op het studiesucces?
 • Kijken we voldoende over de grenzen van onze opleidingen of instelling heen?
 • Welke logistieke vraagstukken moeten we beantwoorden?

Meld je dan aan voor het FlexLab 2021-2022. Na de eerste bijeenkomst kun je kiezen uit twee groepen: strategie en praktijkgericht onderzoek of implementatie van modulair onderwijs. Klik op onderstaande uitklapbalk om de groepen alvast te bekijken of scroll verder voor meer informatie over het programma.

Groep 1: van buiten naar binnen: strategie en praktijkgericht onderzoek

 • Wat is de stand der wetenschap en praktijk over flexibilisering als organisatie- en transitievraagstuk? (mede mogelijk gemaakt door ECBO)
 • Hoe sluit flexibilsering aan bij andere instellingsbrede ontwikkelingen? Bijv. LLO, internationalisering, diversiteit en inclusie, samenwerking met hbo, vo en werkveld?
 • Wat verwachten we van digitalisering en dataondersteuning?
 • Welke scenario’s verwachten we met bekostiging en flexibilisering?
 • Hoe geef ik beter richting aan deze integrale transitie?

Groep 2: implementatie van modulair onderwijs

 • Ontwikkeling en implementatie van modulaire leerarrangementen.
 • Wat willen studenten?
 • Leeruitkomsten en leerwegonafhankelijk.
 • De coachende docent: een expertise.
 • Teams aan zet, wat kunnen we daarvan verwachten? Wat is ervoor nodig?
 • Concrete handvatten om mee te nemen: tools, publicaties, overzichten, werkvormen, infographics en instructies.

Waarom mag je deze editie niet missen?

 1. We bespreken en onderzoeken de grootste valkuil én de sleutel naar succes: doordenken van samenhang van transitie uitdagingen.
 2. We vormen een community of practice met aansprekende werkvormen.
 3. Practice what we teach: we starten vanuit je eigen interesse en vragen.
 4. We nodigen inspirerende sprekers uit die aansluiten bij de thema’s.
 5. De rode draad wordt geborgd door CINOP.
 6. We werken samen aan een project: bijvoorbeeld aan een podcastserie, artikel, pilot, of case study.

Wat is het FlexLab 2021 -2022?

In het Flexlab richten we ons op: inspireren, kennisdeling, netwerk en samen ontdekken. Nieuw in deze 4e editie: samen maken en bepalen. Practice what we teach rondom flexibilisering. Het FlexLab is geen leergang waarbij kennisoverdracht het uitgangspunt is en een eindpaper of toets onderdeel is van het behalen van de leergang.

Hoe gaan we aan de slag?

Het programma bestaat uit een reeks van 6 bijeenkomsten (van ongeveer een dagdeel). Tijdens de startbijeenkomst plannen we de reeks in (oktober 2021 – juni 2022). De kaders (zoals het aantal bijeenkomsten, sprekers en thema’s) liggen vast. Daarbinnen gaan we samen bepalen in welke vorm en met welke doelstellingen we de bijeenkomsten gaan invullen. De bijeenkomsten vinden hybride en blended plaats. Uiteraard afhankelijk van de geldende coronamaatregelen en omstandigheden.

Programma en sprekers

Bekijk onderstaand het programma en de sprekers.

Als werkvorm maken wij graag gebruik van onze expertise op het gebied van Design Thinking en Service Design. We richten de groepen in als community of practice waarbij drie vragen centraal staan:

 • Mijn persoonlijke leervragen.
 • Collectieven leervragen binnen de groep
 • Hoe dragen we bij aan maatschappelijke ontwikkeling (bijv. door gezamenlijke ontwikkeling van publicaties, podcasts, overzichten, werkvormen, infographics etc).

Sprekers voor de groep strategie en praktijkgericht onderzoek

 

 • Radboud van Dam (Programma manager Leven Lang Leren HvA, Adviseur Flexibilisering Ministerie OC&W en Voorz. Platform FastSwitch van Vereniging Hogescholen)
 • Huub Dekkers (CEO CINOP)
 • Jelle Kaldewaij (o.a. Adviesraad Radboud Docenten Academie, voormalig directeur NRO)
 • Tijs Pijls (Director Advies CINOP, Directeur NCP NLQF), over helderheid in het diverse opleidingslandschap.
 • Ivonne Harmssen (Adviseur Leiderschap en onderwijsinnovatie)
 • Eline Terpstra, (Student onderwijskunde en oud bestuurslid LSVB, portefeuille Flexibilisering en Digitalisering)

Sprekers voor de groep implementatie van modulair onderwijs

 

 • Ronald Buijsse ( Academic Director JADS, Professional Education). Data ondersteund onderwijs en Challenge based learning.
 • Sandra Beugel (Director Advies, CINOP), Grondlegger CINOP FlexTool.
 • Hugo Boot (Docent en innovater bij Summa College, winnaar van de MBO Talks CvI, auteur Vonken van Talent).
 • Jeroen Kraan (Adviseur CINOP) Professionalisering in het beroepsonderwijs.
 • Paul van Deursen (Directeur van Academie Werkend Leren)

Deelnemers voorgaande jaren

Flexlab logo's

Voor wie is het FlexLab? Voor mbo en hbo

Directie, adjunct directie, manager O&K, teamleider, beleidsmakers, intern en strategisch adviseurs, senior docent/ontwikkelaar, voorzitter commissies, managers centrale stafafdelingen.

Wat kost deelname?

Er is een maximum van 20 deelnemers per groep, dus meld je snel aan! Deelname aan de bijeenkomsten kost € 2975,- (vrijgesteld van btw).

Meer lezen over flexibel onderwijs

Een nieuw kwalificatiedossier: knelpunt of kans? – Artikel MBO krant

Ontwikkelpartners FlexTool aan het woord | In gesprek met ROC Nijmegen

Klaar voor morgen! Inspiratie en praktijkvoorbeelden voor breed opleiden op niveau 2