Een nieuw stageprogramma voor de Iraakse beroepsopleidingscentra

04 oktober 2021

Jeugdwerkloosheid in Irak

Jeugdwerkloosheid is een steeds groter wordend probleem in de Koerdische regio van Irak. Meer dan 20% van de jongeren tussen 18 en 34 jaar staat buiten het arbeidsproces en zegt vaak geen hoop meer te hebben op het vinden van betaald werk [1]. Kwetsbare jongeren, zoals vrouwen en vluchtelingen, ondervinden nog meer moeilijkheden bij het vinden van werk. De regering van Koerdistan heeft daarom in de afgelopen zeven jaar een centrale rol gespeeld bij het verschaffen van toegang tot onderwijs en opleiding voor vrouwen en vluchtelingen. Er zijn stappen ondernomen om vluchtelingen op te leiden in de Vocational Training Centres (VTC’s) TC’s in Erbil, Duhok en Soran, maar het blijft een uitdaging om deze doelgroep aan werk te helpen.

In september bezocht CINOP Irak voor het door NUFFIC/OKP gefinancierde “DARFAT”-project met de titel “Ontwikkeling van VTC’s voor korte cursussen met stages voor vluchtelingen, binnenlandse ontheemden en gastgemeenschappen in de regio’s Erbil en Duhok in Koerdistan”. Het project had een vliegende start omdat het voortbouwt op het succesvolle project genaamd ‘PISHE’ (Vocation in Kurdish) dat wordt uitgevoerd door BBW International en onze partner AMBERO. Om de kans op werk te vergroten heeft CINOP Global een stageprogramma ontwikkeld dat werkt als matchmaker tussen lokale MSME’s en de opgeleide jongeren. Het stageprogramma is een nieuw element dat is ontwikkeld in het huidige ‘DARFAT’ project.

Stage programma

89 jongeren zijn reeds opgeleid in de beroepen Loodgieter, Solar, Event Management, Office management en telecom. Dit was specifiek de wens van het Koerdische ministerie van Arbeid en Sociale Zaken (MoLSA). Van deze 89 gaat een geselecteerde groep stage lopen. Op deze manier worden de jongeren klaargestoomd voor de arbeidsmarkt, wat hun werkzekerheid vergroot.

Stages zijn een relatief nieuw concept in Koerdistan. CINOP heeft echter ruime ervaring op dit gebied, en als eerste stap zijn ‘ronde tafel’ sessies met de particuliere sector in Erbil, Duhok en Soran georganiseerd. Zowel de particuliere sector als het VTC waren enthousiast om samen te werken aan een stageprogramma. Er werden praktische oplossingen besproken waarbij de VTC’s het voortouw zullen nemen zodat zij de private sector kunnen ondersteunen in het oppakken van hun rol in het begeleiden van jongeren tijdens hun stage. De ontwikkeling van beoordelingsfiches (voor monitoring), de ontwikkeling van een coachingssysteem en training zijn genoemd als elementen die het proces zullen stroomlijnen.

Volgende stappen

Verder hebben we besproken dat het personeel van de VTC’s de verantwoordelijkheid moet nemen om de stages te begeleiden en te initiëren, omdat ze de meest continue actor in dit proces zijn. In de komende periode zullen de VTC’s ondersteund worden om de leiderschapsrol op zich te nemen. Op deze manier kunnen zij het stageprogramma zelf uitvoeren. Ook kunnen ze hun opleidingsprogramma’s herzien en aanpassen in nauw contact met het bedrijfsleven. Dit maakt hun curricula nog relevanter voor het bedrijfsleven, en dat is iets waar we bij CINOP Global voortdurend naar streven.

[1] https://www.kurdistan24.net/en/news/12af610a-b0be-4ef1-9b06-cb9fb8ae31bb

Gerelateerde artikelen van onze wereldwijde projecten

Het versterken van de positie van kwetsbare jongeren door trainingen en stages in Mosul