6 tips om als examencommissie adequaat te blijven handelen

16 april 2021

Hoe kun je als examencommissie in deze tijd toch je werk adequaat uit blijven voeren? Wij geven je zes tips die je kunnen helpen om in een korte tijd weloverwogen keuzes te maken, naar nieuwe oplossingen te zoeken en zorgvuldige besluiten te nemen.

  • Zorg dat alle leden op de hoogte zijn van het actuele interne en externe schoolbeleid, de herziene kaders en mogelijke scenario’s van aangepast examineren. Werk systematisch, verdeel het werk over leden en vorm maatjes die met elkaar meedenken. Wissel daar ook in af en maak afspraken over de planning zodat er tijd is om weloverwogen besluiten te nemen;
  • Vraag opleidingsteams om tijdig en volledig hun aanvraag ‘aanpassing examens’ in te leveren. Maak samen met de opleidingsteams een planning van werkzaamheden zodat de student met een goedgekeurd examen kan worden gediplomeerd;
  • Verzoek teams in hun onderbouwing voor de gewenste aanpassing om aan te geven welk knelpunt in het examen wordt opgelost. Dit helpt om sneller een besluit te kunnen nemen;
  • Zorg dat de informatie over de aanpassing van het examen volledig is (knelpunt, oplossing, gekozen aanpassing, consequentie) zodat je een gefundeerd besluit kan nemen over de voorgestelde aanpassing;
  • Vraag teams om aan te tonen dat de aanpassingen bij het ingekochte exameninstrument met goedkeuring van de examenleverancier heeft plaats gevonden. Dit examen wordt dan behandeld als in route 1. Vraag het management afspraken te maken met de examenleveranciers over deze samenwerking;
  • Archiveer je besluit over de aanpassing in het examen ook gelijk in de diplomadossiers. Hierdoor treedt er geen vertraging op in de procedure ‘besluit tot diplomeren’.

Praktijkvoorbeelden

Publicaties

  • Whitepaper Beoordelen en examineren in het mbo in tijden van corona

Gerelateerde artikelen

Extra ondersteuning nodig in je examencommissie in de vakantieperiode?

Best practice CINOP bij het (her)inrichten van examinering voor een Leven Lang Ontwikkelen bij Curio