Een competentiegerichte opleiding voor leraren van de drie landbouwinstituten in Ghana

De nieuwe rekeneisen in het mbo | Wat verandert er?

Nieuwe rekeneisen in het mbo

Wat heeft 2021 ons geleerd?

Wat heeft 2021 ons geleerd?

Verbinding en afstemming essentieel bij succesvolle inductieactiviteiten

Onboarding startende docenten interne consistentie

Vier tips voor het begeleiden van startende docenten | Extra begeleiding zoals intervisie

Snapshot succesfactor 5 extra ondersteuning website

Vernieuwde aanpak van het kennisverspreidingsprogramma mbo

Vernieuwde aanpak kv programma mbo

Drie tips voor het begeleiden van startende docenten | Ondersteuning in de klas

Snapshot succesfactor 4 ondersteuning klas

Drie tips voor het begeleiden van startende docenten | Persoonlijke ontwikkeling

Cinop begeleiding startende docenten persoonlijke ontwikkeling

Drie tips voor het begeleiden van startende docenten | Schoolcultuur en beleid

Onboarding startende docenten schoolcultuur

CINOP verzorgt inspiratie sessie tijdens een internationale Hackathon

Driekwart mbo-docenten ervaart hoge werkdruk

Stresslevel door werkdruk en niveau werk

Vijf succesfactoren voor een succesvolle inductie bij startende docenten

vijf succesfactoren

From Plant to Plate – Nederland dient als inspiratie voor tuinbouwtrainers in Jordanië

Belangrijkste redenen uitstroom startende docenten | Vier categorieën 

Belangrijkste categorieën uitstroom docenten

Onboarding startende docenten – Focus op zes fasen

6 fasen startende docenten

Onboarding tegen het docententekort | Vijf succesfactoren

Startende docenten

Een nieuw kwalificatiedossier: knelpunt of kans? – Artikel MBO krant

Om je vingers bij af te likken! | Belang van Meestertitels

Duurzamer onderwijs – trends en ontwikkelingen | Artikel vakblad Profiel

Duurzaam onderwijs

Vertrek Huub Dekkers bij CINOP

Huub Dekkers

Ontwikkelpartners FlexTool aan het woord | In gesprek met ROC Nijmegen

Een nieuw stageprogramma voor de Iraakse beroepsopleidingscentra

Samenwerking CINOP en Matchcare

Andre van den Eventuin (Matchcare) Ton Geerts (CINOP) bij de ondertekening van de samenwerking

Van denken naar DOEN met de FlexTool – Artikel Vakblad Profiel

FlexTool CINOP 2021

Laaggeletterden zijn niet zielig! | Opinie Trouw

Laaggeletterdheid cinop ecbo trouw 10 september 2021

Ontwikkelpartners FlexTool aan het woord | In gesprek met Albeda-college

Profiel Karin in 't Hout

Hoe ontwikkel en borg je een kwaliteitscultuur in je school/team?

Kwaliteitszorg mbo

Resultaten landelijke Monitor FlexScan mbo schooljaar 2020-2021

Resultaten landelijke Monitor FlexScan

Tanzania’s overgang naar hernieuwbare energie ondersteunen door versterking van beroepsonderwijs voor elektriciens

Tanzania

Terugblik tweede bijeenkomst datacoalitie Student Journey

Succesvolle afronding 1e groep leergang FlexTool

FlexTool CINOP 2021

Versneld bij- en omscholen tijdens en na de coronacrisis – hoe doe je dit?

Sluitingsceremonie van project ‘versterking van de capaciteit van vier landbouwhogescholen in Ghana’

Closing Ceremony NICHE-GHA-270

Aanmelden Flexlab 2021-2022 | Samen bouwen aan flexibel onderwijs

Extra ondersteuning nodig in je examencommissie in de vakantieperiode?

Van start: data-coalitie ‘Student-Journey’ | Met Noorderpoort, Albeda College en saMBO-ICT aan de slag met studentdata

Vragenlijst voor mbo-docenten | Deel je ervaring over spanning in de klas

Handreikingen voor kwaliteitsborging in het mbo

NCP EQAVET

Inhuldiging van de rechtswinkel van de University of Legal and Political Sciences of Bamako (USJPB) in Mali

Handleiding FlexTool | Zelf aan de slag met de FlexTool

Flextool handleiding cinop 2021

Subsidieaanvraag City Deal Kennis Maken | Onderwijsinstellingen en hun gezamenlijke maatschappelijke opgaven

Maak werk van studentenwelzijn met Nationaal Programma Onderwijs

Datacoalitie Student Journey

Ontwikkelpartners FlexTool aan het woord | In gesprek met ROC Friese Poort

Afbeelding nieuwsbericht flextool

Van denken naar doen met de FlexTool

Drie handreikingen voor kwaliteitsborging in het mbo

NPO: Volop dilemma’s en kansen!

Ontwikkelen en monitoren van vakbekwaamheid | Aan de slag met een branchekwalificatiestructuur

Nationaal Programma Onderwijs: wat past bij je docenten en studenten?

Npo cinop 2021

Workshops ter versterking van de samenwerking tussen de Colombiaanse nationale opleidingsdienst en de beroepssector

Lancering nieuw project ter bevordering van seksuele gezondheid van jongeren in vier West-Afrikaanse landen

Ontwikkelpartners FlexTool aan het woord | In gesprek met Alfa-college

6 tips om als examencommissie adequaat te blijven handelen

De staat van het onderwijs 2021 – drie versnellers om de student ècht centraal te zetten

Staat van het onderwijs cinop 2021 web

Design Thinking als instrument voor cursusontwikkeling agri-business in Oeganda

Design Thinking in Uganda

De ontwikkeling van Virtual Reality-trainingsscenario’s in samenwerking met landbouwhogescholen in Ghana

VR project Ghana

Benutten van inzichten uit wetenschap in 3e bijeenkomst FlexLab 2020-2021

Flexibilisering

Vandaag officiële lancering MBO Connect | Eerste online community voor en door mbo-professionals

Mbo connect logo

Terugblik interactieve sessie ‘Visie en strategie flexibel onderwijs’

Twee workshops ter stimulering van de gendergelijkheid in Ghana

Impression of the workshops

Eén loket voor het werken in het onderwijs in Noord- en Midden-Limburg

Leraar in limburg 2021 cinop

Het versterken van de positie van kwetsbare jongeren door trainingen en stages in Mosul

Sessie Beroepsnormen ontwikkelen met KMO's

Story telling – Een overtuigend internationaal stageverslag als inspiratie voor het bedrijfsleven

Story telling stageverslag

Binnenkort ook mechanisch onderwijs voor vier onderwijsinstellingen in Ghana

Data-coalitie ‘Student-Journey’ | Samen met Noorderpoort, Albeda College en saMBO-ICT aan de slag met studentdata

Toekomstbeelden flexibel onderwijs bij Hanzehogeschool Groningen

CINOP klantonderzoek 2020

Jaaroverzicht: Landbouw-TVET in Ghana

Start van de bouw van de ISDB incubator in Mozambique

Vier nieuwe meesters voor de slagersbranche

CINOP werkt aan ondernemerschapskansen voor jongeren in Koerdistan, Irak

Studytube en CINOP starten strategische samenwerking

“Helft scholen slaagt voor ‘corona-examen’”

Huub Dekkers | CINOP

CINOP staat Politieacademie bij | Ontwikkelen kwalificatiedossiers Politieacademie

Haal achterstanden door de coronacrisis snel en met subsidie in

Leren in tijden van COVID-19: online didactische training voor PPS, Indonesië

Beroepsonderwijs bezorgd: online lesgeven vraagt andere rol van docent

Onderwijstoekomstscenario's

Hebben we meer vrouwen nodig aan de ontwerptafel?

Inhaalprogramma onderwijsachterstanden: zet impact centraal

Leerlingendaling in het VO | Subsidie voor een toekomstplan in de regio

Kwart mbo’ers negatief over keuzedelen in JOB-monitor; wat werkt wèl?

Resultaten Job monitor

Kennisclip: studenten stimuleren in online leeromgeving

Online training: Verantwoord hanteren van CGI bij (school)examineren

Coronavirus – impact, creatieve oplossingen en hulp

Digitaalleren cinop

Leerlingen van de Bossche vakschool op bliksemstage bij CINOP

Bliksemstage bij CINOP

Het nieuwe ‘Passerelle’-programma is gelanceerd in Benin!

The Passerelle project

Campagne #NOBULLSHIT voor burgerschapsonderwijs

Hackathon

Project Dwarsverbinden in de Regio

Project Dwarsverbinden in de Regio

ECBO start nieuw project: ‘Aan de slag met Diversiteit en Inclusie’

Modernisering en professionalisering van het hoger onderwijs in Mali

Professionalisering onderwijs Mali

De Ghanese raad van Verpleeg- & Verloskunde bezoekt Nederland om meer te weten te komen over digitaal toetsen

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de docent van de toekomst?

Inspiratiesessie SkillsTown - CINOP

Duurzaam inzetbare medewerkers cruciaal voor bedrijven

CINOP expert partner bij vormgeving flexibele onderwijsprogramma’s

55 jongeren ontvangen als eerste het Europass certificaat als IMCoach

Uitreiking van de IMCoach certificaten

CINOP draagt bij aan nieuw UNESCO-UNEVOC BILT-project

UNESCO-UNEVOC BILT Project

Persbericht: unieke gezamenlijke oproep voor aanpak basisvaardigheden

Petitie laaggeletterdheid CINOP

Samenwerking CINOP en Marian Janssen bij werving Nederlandstalige laaggeletterden (NT1’ers)

CINOP laaggeletterdheid

CINOP ontwikkelt programma maatschappelijke diensttijd IMC Weekendschool

Lees meer over het programma dat CINOP ontwikkelde voor IMC Weekendschool

Resultaten nationale peiling flexibel onderwijs

4

Eerste Landelijke Benchmark FlexScan

CINOP lanceert vijfde partnerschap tussen ECBO en practoraten

Thumbnail img 20181025 wa0007 2