Learning & Development

L&D Professionalisering

CINOP helpt kleine, middelgrote en grote organisaties in diverse sectoren om zich verder te professionaliseren in leren en ontwikkelen – of Learning & Development. Met als doel organisaties toekomstbestendig en wendbaar te maken en medewerkers tevredener en productiever te maken.

Lerende organisatie

Lerende organisaties of High Performing Learning Organisations kunnen goed inspelen op de veranderingen om zich heen. In deze organisaties hebben leerinitiatieven een duidelijke positieve impact op de prestaties van medewerkers en de strategische doelstellingen. CINOP begeleidt haar klanten naar een volgend niveau van de lerende organisatie.

De toegevoegde waarde van L&D

Leren en ontwikkelen is van groot belang, zowel voor de maatschappij, voor organisaties en hun directies, voor teams en voor individuele medewerkers.

 • Maatschappij: Economische, technologische of demografische veranderingen en veranderingen in manieren van werken en in bedrijfsmodellen stimuleren de vraag naar een leven lang leren. Leren en ontwikkelen is nodig voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt.
  • CINOP heeft de ambitie Nederland nummer 1 in Leren te maken en draagt graag bij aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt
 • Organisaties en directies: High Performing Learning Organisations scoren hoger op relevante KPI’s zoals het aan kunnen trekken en behouden van talent – medewerkerstevredenheid – productiviteit – innovatievermogen – de kans om marktleider te worden – de mate van toekomstbestendigheid – de mate waarin een organisatie aan haar klantbehoeften kan voldoen en in staat is kwalitatief hoogwaardige producten te leveren (Bersin, 2019).
  • CINOP begeleidt organisaties naar een volgend niveau van de lerende organisatie en zet de vertaling van strategische doelstellingen naar een strategisch opleidingsplan centraal.
 • Teams: Leren en ontwikkelen als team en de mate van kennisdeling binnen en tussen teams is van invloed op teameffectiviteit en organisatie performance.
  • CINOP analyseert de leerbehoefte/noodzaak op organisatie, team en individueel niveau waarbij ook aandacht wordt gegeven aan kennismanagement
 • Medewerkers: ‘De mogelijkheid krijgen om te leren’ is één van de belangrijkste redenen om een baan te accepteren. Als medewerkers ruimte krijgen voor en invloed kunnen uitoefenen op hun persoonlijke groei en ontwikkeling, motiveert en inspireert ze dat en zijn ze tevredener en productiever.
  • CINOP wil leren en ontwikkelen binnen organisaties zo inrichten dat medewerkers het een 10 als rapportcijfer geven en zelf prioriteit aan leren geven.

L&D Advies

Wij analyseren, adviseren en het liefst implementeren we ook, om zo jouw professionaliseringsslag of organisatieverandering goed te begeleiden. We treden op als extern adviseur of als interim L&D manager of projectleider.

Onze dienstverlening ligt op de volgende gebieden en met bijbehorende voorbeelden van klantvragen:

 1. L&D Visie, Strategie en Cultuur (incl. leerbehoefte analyse): Hoe het beste verder te ontwikkelen naar een lerende organisatie? Waar staan we nu en waar liggen onze prioriteiten voor de toekomst? Hoe verbeteren we onze leercultuur? Hoe richten we, vanuit onze L&D strategie, gepersonaliseerd leren in? Welke doelgroepen moeten wat gaan leren de komende jaren en hoe vertalen we dat naar een strategisch leer- en ontwikkel plan? Maar ook: hoe maken we meer impact met minder budget?
 1. L&D Operatie (structuur, processen, team): Hoe richten we L&D effectief en efficiënt in? Hoe verbeteren we bepaalde L&D processen, denk hierbij ook aan onboarding. Hoe integreren we learning met andere HR processen, zoals performance en reward? Hoe maken we onze L&D uitgaven inzichtelijker? Welke skills moeten onze L&D professionals zich eigen maken om toekomstbestendig te worden? Hoe worden we als leeradviseurs betere business partners?
 1. Learning Technologie (selectie, implementatie, adoptie): Welk learning (experience) platform of LMS past het beste bij mijn organisatiestrategie en cultuur? Help ons om een business case te schrijven. We hebben een platform gekozen, maar zoeken een projectmanager of team om het te helpen uitrollen (change, comms support). We hebben verschillende tools en systemen ingekocht de laatste jaren, maar welke moeten we behouden en welke niet? Hoe verbeteren we de adoptie / het gebruik van ons platform?
 1. Curriculum review en verbetering: Help ons om ons bestaande curriculum te reviewen en te updaten. Hoe richten we een academie in of ontwikkelen we leerpaden of leerlijnen? Hoe kunnen we ons huidige aanbod digitaliseren of continu en blended maken?
 1. Ontwikkeling van maatwerk leerprogramma’s: Wij willen doelgroep x ontwikkelen in onderwerp y, kan CINOP ons helpen bij het ontwerp, de ontwikkeling en uitrol van een maatwerk leerprogramma in samenwerking met inhoudsexperts aan onze kant? Hierin werkt CINOP indien nodig met gespecialiseerde partijen.

Wat maakt ons uniek?

Wij hebben onderwijskundige expertise en ervaring in zowel het onderwijs als het bedrijfsleven en kruisbestuiving tussen deze twee werelden zorgt ten eerste voor een onderbouwde en pragmatische aanpak, en ten tweede voor een breed en strategisch perspectief op leren en ontwikkelen.

CINOP is een stichting met een maatschappelijk doel. Indien je CINOP L&D Advies inhuurt, investeer je niet alleen in je L&D professionalisering, maar draagt je investering ook indirect bij aan beter onderwijs in Nederland. Daarnaast zijn we spil en verbinder in een groot netwerk van overheden, onderwijs, bedrijfsleven en brancheorganisaties. We geloven dat we enorm veel kunnen leren van elkaar en brengen graag partijen bij elkaar om zo de impact te vergroten en ons gewaagde doel weer een stap dichterbij te brengen; Nederland nummer 1 in leren te maken.