Waar krijg jij energie van? Professionele ontwikkeling met Sterke Punten training

19 maart 2020

Kennen we onze eigen talenten voldoende en kennen we elkaars talenten? Hoe kunnen we onze talenten meer inzetten in ons werk zodat we meer energie krijgen van onze werkzaamheden en er minder vaak energie lekt? Passen onze rollen en taken in het team bij de talenten van de teamleden of willen we hier nuanceringen in aanbrengen?

Heel plezierig en ontzettend nuttig om een keer de tijd te nemen om eens goed stil te staan bij waar ik goed in ben en energie van krijg en hoe ik dit meer kan doen.

Deelnemer, Sterke Punten Training

Onze aanpak: Sterke Punten training

Wij richten ons op de professionele ontwikkeling van teams in het onderwijs op basis van sterke punten. In een serie van drie bijeenkomsten van één dagdeel trainen we professionals in het onderwijs in teamverband. We laten hen bewuster worden van hun sterke punten en laten hen ontdekken hoe zij deze meer kunnen inzetten in hun werkzaamheden. Dit leidt tot:

  • Een boost van de professionele ontwikkeling;
  • Het ontstaan van meer positieve energie en vitaliteit;
  • Dalend ziekteverzuim.

Een mooi neveneffect is de ontwikkeling van het team als geheel. Op het moment dat je elkaar ziet, ontstaat er meer vertrouwen en betrokkenheid wat een goede basis is voor een sterk team.

Waarom Sterke Punten Training?

We kennen de functioneringsgesprekken waarin vinkjes worden gezet bij de onderdelen van ons werk waar we goed in zijn en ontwikkelplannen die worden gemaakt voor de onderdelen waar we niet zo goed in zijn. De sterke punten aanpak[1] draait dit min of meer om en besteedt bewust uitsluitend aandacht aan de talenten van mensen en de exploratie daarvan. Daarnaast gaat deze aanpak in op de vraag hoe we deze talenten effectiever in kunnen zetten in werksituaties zodat werknemers meer energie uit hun werk halen.

[1] Tom Rath: Ontdek je sterke punten. 2018

Deze training heeft gezorgd dat we nu meer een team zijn, ook door alle kwetsbare dingen die collega’s hebben laten zien.

Deelnemer, Sterke Punten Training

Werk beter laten aansluiten op persoonlijke behoeftes

Organisaties kunnen dankzij de Sterke Punten training stimuleren dat medewerkers gaan job craften. Hierbij geeft de medewerker zelf haar/zijn functie beter vorm. Het werk sluit hierdoor beter aan op de persoonlijke behoeftes en sterke punten. Job craften kan door taken uit te ruilen met een collega, of door kleine aanpassingen door te voeren in de werkzaamheden. Onderzoek heeft aangetoond dat werknemers hierdoor meer betrokken zijn bij hun werk, meer voldoening uit hun werk halen en minder vaak ziek zijn. [2]

[2] Kuijpers, E., Kooij, D., & van Woerkom, M. (Accepted/In press). Align your job with yourself: The relationship between a job crafting intervention and work engagement, and the role of workload. Journal of Occupational Health Psychology, 1-53.

Ik ga nu met meer plezier naar mijn werk.

Deelnemer, Sterke Punten Training

Talenten onderzoeken

CINOP en ECBO (onderdeel van CINOP) voeren trainingen uit in het kader van onderzoek ter aanvulling op bovenstaand onderzoek [3]. Hierbij laten docenten in het mbo tijdens drie dagdelen hun talenten onderzoeken door:

  • een individuele test te doen;
  • naar hun loopbaan te kijken in termen van talentontwikkeling;
  • ervaringen uit te wisselen;
  • te gaan job craften (vorm geven aan hun baan);
  • binnen teamverband naar hun rollen en taken in het team te kijken, gerelateerd aan hun talenten.

De docenten die hebben deelgenomen zijn enthousiast over hun deelname.

[3]  Tilburg University, Erasmus Universiteit, Wageningen Universiteit: Stimuleren van docentontwikkeling op basis van een sterke punten benadering

Ik merk dat we elkaar nu beter weten te vinden voor bepaalde activiteiten omdat we van elkaar weten waar de ander goed in is en wat hij/zij graag doet.

Deelnemer, Sterke Punten Training