Versterken van het schoolexamenbeleid bij Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden

07 februari 2020

Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL) wil van de zes locaties van het voortgezet onderwijs het huidige schoolexamenbeleid versterken. Een helder schoolexamenbeleid en een structurele aanpak om hier aan te werken dragen bij aan de kwaliteit van de schoolexamens en de resultaten van het centraal examen. CINOP adviseerde SCOL hierin.

Aanpak: zelfevaluatie en interviews

Twee CINOP-adviseurs hebben per locatie in kaart gebracht hoe de directeur, examenfunctionaris, teamleider(s) en een aantal docenten naar de kwaliteit en uitvoering van hun eigen schoolexamenbeleid kijken. Hiervoor hebben de betrokkenen gezamenlijk een zelfevaluatie ingevuld en hebben de adviseurs met hen aanvullende interviews gehouden. Deze resultaten zijn opgenomen en geanalyseerd in een inventarisatierapportage.

Wij waren blij met de consultants van CINOP omdat zij de expertise hebben om in een relatief korte tijd veel informatie bij ons op te halen en te verwerken tot een vakkundige rapportage.

Erik de Boer, externe projectleider

Centrale en decentrale adviezen

De vraag van het college van bestuur was om hen van zowel centrale als decentrale adviezen te voorzien. Deze adviezen zijn opgenomen in de rapportage en vervolgens besproken met het college van bestuur. Hierbij is stilgestaan bij wat op bestuurlijk niveau nodig is om op korte en lange termijn het schoolexamenbeleid binnen SCOL te versterken. Daarnaast zijn er decentrale adviezen voor elke locatie gedeeld zodat desbetreffende directeur het schoolexamenbeleid van zijn of haar locatie kan versterken.

De inzet van CINOP heeft ervoor gezorgd dat we beter zicht hebben gekregen op onze sterke punten, knelpunten, valkuilen en vervolgstappen.

Erik de Boer, externe projectleider

Meer informatie over het versterken van schoolexamenbeleid?

Gerelateerde artikelen: