Versterken van de kwaliteit van schoolexamens op het Maerlant College

02 juni 2020

Maerlant College is naar aanleiding van monitoring van de resultaten en een transitie naar ‘Grip op leren’ bezig met een kwaliteitsslag van de schoolexamens voor het vmbo, havo en vwo. CINOP ondersteunde hierbij met een kritische blik en advies voor de programma’s van toetsing en afsluiting (PTA’s).

Aanpak

CINOP heeft feedback gegeven op de PTA’s en op basis hiervan geadviseerd om een schoolbreed beleid te ontwikkelen voor de schoolexamens. Daar is Maerlant College mee aan de slag gegaan.

CINOP had een goede werkwijze, deze was echt toegespitst op wat per vakgroep nodig was. Aanpak was goed in onderling overleg vastgesteld, flexibiliteit is soms gevraagd en wordt zeker ook gegeven.

Arie van Erkel, project Herziening schoolexamens

Daarnaast begeleidde CINOP een aantal vakgroepen bij het onder de loep nemen van de schoolexamenonderdelen en de verbetering daarvan. Kwalitatief goede examens zijn onderbouwd met heldere keuzes die zijn vastgelegd in toetsmatrijzen. Daarnaast zijn de secties onderling meer gaan afstemmen over de inhoud en timing van de examens ten behoeve van leerlingen en docenten gedurende de examenperiode. Hierdoor krijgen leerlingen de kans om te laten zien wat zij kunnen. Dat is uiteindelijk waar examinering over gaat.

Gerelateerde artikelen

Extra ondersteuning nodig in je examencommissie in de vakantieperiode?

Best practice CINOP bij het (her)inrichten van examinering voor een Leven Lang Ontwikkelen bij Curio