Teamkracht bij Deltion college – Op weg naar een lerende organisatie

Deltion lerende organisatie

20 augustus 2020

Deltion heeft de ambitie om een lerende en wendbare organisatie te worden. Om onderwijsteams hier in te ondersteunen werken Deltion, CINOP en CSS Breda & Zwolle samen aan een traject van teamontwikkeling. Tijdens dit traject versterken alle teams onder eigen regie en op basis van eigen behoefte hun veranderkracht door werkplekleren met behulp van leertechnologie. Ook worden opleidingsmanagers en college-adviseurs ondersteund om teams optimaal te kunnen faciliteren in hun ontwikkeling.

Interactieve teamsessies

Tijdens de start van het project maken alle teams in een interactieve teamsessie een teamgraphic. In deze teamgraphic benoemen teams wat hun ambities zijn ten opzichte van de speerpunten in de kwaliteitsagenda van Deltion en welke uitdagingen zij willen aanpakken. Ook leren ze de methodiek van werkplekleren, waarbij de werksituatie het vertrekpunt vormt. Door de technologie kan op ieder moment van de dag van en met elkaar (virtueel) geleerd worden en kunnen op de werkplek korte leerinterventies plaatsvinden.

De onderwijskundige expertise van CINOP gecombineerd met de expertise van CSS Breda & Zwolle op het gebied van werkplekleren met leertechnologie  leveren voor ons een aanpak op die aansluit bij de ambitie die Deltion heeft om volgende stappen te maken richting innovatief en gemoduleerd onderwijs.

Thea Koster, lid CvB Deltion en Opdrachtgever programma Teamkracht

Faciliterende rol van opleidingsmanagers en college-adviseurs

Opleidingsmanagers en college-adviseurs krijgen ondersteuning in hun faciliterende rol voor de teams. Zij gaan in gesprek om een gezamenlijk beeld van de lerende organisatie te krijgen. Van en met elkaar leren zij wat werkt en hoe zij de teams optimaal kunnen ondersteunen.

Resultaten tot nu toe

  • Deltion heeft beter in beeld wat een lerende organisatie inhoudt.
  • Teams, opleidingsmanagers en adviseurs kunnen vanuit hun eigen rol en positie werken om dat beeld van de lerende organisatie te realiseren.
  • Deltion kan voor meerdere jaren voortbouwen op dit programma.
  • Teams hebben eigen ambities geformuleerd bij de speerpunten uit de kwaliteitsagenda van Deltion en zijn gestart om deze speerpunten te realiseren.

CINOP en CSS Breda & Zwolle hebben het aangedurfd om in een nieuwe samenwerking met ons op zoek te gaan naar de beste manier om onze teams eigenaar te maken van hun zoektocht en weg de naar de next-step in hun ontwikkeling.

Erik Laban, directeur HR Deltion en Opdrachtgever programma Teamkracht

Vervolg: door ontwikkelen en verankeren

De teams zijn aan de slag gegaan met hun teamontwikkeling en managers en adviseurs leren hoe zij de teams optimaal kunnen ondersteunen. Tien medewerkers van Deltion worden opgeleid tot experts in het ondersteunen van werkplekleren. Daarnaast gaan de opleidingsmanagers en de adviseurs het professionaliseringstraject volgen om hun rol in het ondersteunen van de teams te kunnen invullen. Het evalueren van de voortgang van het traject speelt een belangrijke rol om straks echt die lerende organisatie te kunnen zijn. Zo krijgen de opleidingsmanagers en adviseurs zicht op wat wel en wat niet werkt voor de teams en welke facilitering daarbij het beste past.

Veranderkracht en corona

Hoe actueel het thema ‘Veranderkracht’ is blijkt wel door de coronacrisis. Met alle betrokkenen wordt gekeken hoe het traject benut kan worden om de impact van corona binnen de teams te bespreken. Wat betekent de situatie waarin we nu zitten voor de start van het nieuwe schooljaar? En hoe kunnen de teams dat wat ze geleerd hebben meenemen in hun verdere ontwikkeling?