Teamcoachingstraject Curio (voorheen ROC West-Brabant) succesvol afgerond

Logo rocwestbrabant2018

21 februari 2019

Op het gebied van samenwerken, afspraken nakomen en aanspreken had het team van 22 docenten van Vitaliscollege en Curio een wens om een teamontwikkeltraject aan te gaan. Gedurende bijna anderhalf jaar begeleidde Eva-Maria Ternité, consultant van CINOP, het team met een gedegen traject, waarin is gekeken naar kwaliteiten van teamleden. Het versterken van professioneel handelen, samenwerking, afsprakencultuur, prioriteren en aanspreekcultuur stonden hierbij centraal.

Na een individuele intake voor het inzichtelijk krijgen van de leerbehoeften en persoonlijke leerdoelen zijn tijdens een tweedaagse de teamdoelen bepaald en afspraken gemaakt over het proces om deze doelen te bereiken. Met focusgroepen en regelmatig bijeenkomsten met zowel live-sessies als begeleiding op afstand, namen de teamleden eigenaarschap over de verschillende thema’s en bleven hieraan werken.

Piramide van Lencioni

Samen met Michel la Poutre (van Bureau la Poutre) is gewerkt met de piramide van Lencioni. De piramide is gericht op vijf succesfactoren voor gedrag die bepalend zijn voor sterk teamwork.

Succesfactoren:

  • Vertrouwen | de bereidheid en het vermogen om je kwetsbaarheid te delen met het team.
  • Constructieve conflicten | de bereidheid en het vermogen om je echt uit te spreken over je mening.
  • Commitment | de bereidheid en het vermogen om afspraken glashelder te maken en te werken vanuit complete instemming.
  • Nemen van verantwoordelijkheid | de bereidheid en het vermogen om elkaar aan te spreken op schadelijk gedrag en matige prestaties
  • Gezamenlijk resultaat | de bereidheid en het vermogen om persoonlijk belang ondergeschikt of maximaal even belangrijk te maken aan het teambelang.

Met octogrammen werd de persoonlijkheidsstructuur van de individuele teamleden inzichtelijk gemaakt. Hiermee konden de teamleden op een andere manier naar elkaar en naar rollen en taken in het team kijken.

Resultaten

Tweemaal is de Lencioni-test voor teamvolwassenheid afgenomen. Het resultaat liet zien dat er op alle factoren door iedereen maximaal vooruitgang is geboekt. Deze resultaten stroken tevens met wat het team waarneemt aan verandering op het gebied van vergadercultuur, afspraken maken, commitment enzovoort. Een mooie opbrengst.

Succesfactoren

Factoren die hebben geleid tot het slagen van het coachingstraject zijn een heldere visie, de bereidheid om zaken aan te gaan die er spelen, de aanwezigheid op teamsessies en de opleidingsmanager, Marco Verschure, die het goede voorbeeld gaf door vertrouwen en ruimte te geven en te faciliteren.

Teamcoaching cinop

Gerelateerde items