Succesvolle training over CBET, online leermiddelen en 21e-eeuwse vaardigheden in Tanzania

09 december 2021

VETA Kipawa biedt cursussen elektrotechniek aan studenten en aan huidige professionele werknemers die hun vaardigheden moeten opwaarderen. Het opleidingscentrum voorziet in de behoefte aan meer aandacht voor het thema hernieuwbare energie in de opleidingsmodules. In het project wordt de kennis en vaardigheden van het onderwijzend personeel versterkt, zodat ze deze kennis en vaardigheden op zijn beurt weer kunnen overdragen aan de studenten.

  • Module 1: Technische inhoud: (hernieuwbare energiebronnen in de elektrische sector)
  • Module 2: Onderwijskundige vaardigheden: onderwijstechnieken voor Competentiegericht Onderwijs en Opleidingen (CBET) en PBL-cases (practica).
  • Module 3: Bewustmaking en kennisverspreiding voor hernieuwbare energie: het belang van hernieuwbare energie, hoe de rol van rolmodel of change-agent op te nemen voor studenten en binnen de bredere samenleving.

Van 29 tot 2 december heeft CINOP een training gefaciliteerd voor docenten van VETA KIPAWA in CBET, online leermiddelen en 21e-eeuwse vaardigheden. Drie onderwerpen die CINOP in één training integreerde.

De workshop was zeer nuttig, vooral voor ons trainers. We hebben geleerd van de CBET-input en nieuwe vaardigheden en instrumenten ontwikkeld.

a participant

Tijdens de opleiding werden de verschillende elementen van CBET verkend, zodat ze kunnen worden geïntegreerd in de ontwikkeling van cursussen in hernieuwbare energie. Verder experimenteerden en speelden de docenten met verschillende digitale leermiddelen en last but not least bespraken we het belang van de introductie van ondernemende leermiddelen in de opleiding. Dit laatste biedt verschillende elementen voor levenslang leren en het bespreken van waarden voor de samenleving.

  • Ondernemend leren is gebaseerd op waardecreatie. De pedagogie van de waardecreatie vereist van de lerenden dat zij hun nieuwe of bestaande kennis, vaardigheden en attitudes toepassen om iets van waarde te creëren voor minstens één externe belanghebbende buiten hun eigen groep (klas, cursus, functionele eenheid in een organisatie). De waarde die gecreëerd wordt kan van elk type zijn: economisch, sociaal, cultureel, inclusief milieu of emotioneel. Om iets van waarde te creëren voor iemand anders is empathie nodig, wat betekent dat men in hun schoenen moet kunnen staan, hun problemen moet begrijpen, hun standpunt moet overnemen en hen moet betrekken bij het proces van waardecreatie.

De leraren hadden het naar hun zin. Volgende week zullen ze verder opgeleid worden in technische inhoud over hernieuwbare energie.

Meer informatie over onze wereldwijde projecten:

Een competentiegerichte opleiding voor leraren van de drie landbouwinstituten in Ghana

From Plant to Plate – Nederland dient als inspiratie voor tuinbouwtrainers in Jordanië

Een nieuw stageprogramma voor de Iraakse beroepsopleidingscentra