Studentdata geven inzicht in studeerbaarheid ArtEZ-opleiding Docent Beeldende Kunstvorming

26 november 2021

Docenten en studenten ervaren de ArtEZ-opleiding Docent Beeldende Kunstvorming in Zwolle als een zware opleiding. CINOP en ECBO (onderdeel van CINOP) onderzochten daarom wat de opleiding kan doen om de studeerbaarheid te verbeteren, een belangrijke voorspeller van studiesucces. Het onderzoek bestond uit een kwantitatief deel via data-analyses en een kwalitatief deel met panelgesprekken. Resultaat: een helder, onderbouwd én gedragen beeld over hoe het met de studeerbaarheid van de opleiding is gesteld. Daarnaast zijn concrete verbeterpunten afgestemd waar het team de komende tijd mee verder kan.

“De grootste opbrengst van dit onderzoek is dat de belangrijkste knelpunten naar boven zijn gekomen. De urgentie is voor alle medewerkers helder en er is bereidheid voelbaar om problemen die er zijn aan te pakken.” – Heleen Copini – projectleider ArtEZ

Wat is studeerbaarheid eigenlijk?

Studeerbaarheid gaat over de mate waarin een opleiding een omgeving creëert die studenten uitnodigt en aanmoedigt het beste uit zichzelf te halen. Hoe beter de studeerbaarheid, hoe hoger het studiesucces.

Onderzoeksdeel 1 – data-analyse

De data uit Osiris (studentadministratiesysteem) zijn gebruikt voor de data-analyse. Zoals: uitval, doorstroom en studievoortgang van een student. Daarnaast zijn een drietal studentkenmerken gebruikt.

Data artez

Resultaten data-analyse

  • Inzicht in waar en wanneer de belangrijkste uitval plaatsvindt binnen het opleidingstraject;
  • Een overzicht van kenmerken van de doelgroep uitgevallen studenten;
  • Inzicht in risico’s voor potentiële uitval. Voorspellers o.b.v. studentkenmerken, curriculumscan en toetsing (-wijze);
  • Aanbevelingen voor verbeteracties.

Onderzoeksdeel 2 – panelgesprekken

In panelgesprekken spraken we met teammedewerkers, studentvertegenwoordigers en alumni. Met LEGO en een praatplaat over de Student Journey zijn de percepties over de studeerbaarheid van de opleiding in beeld gebracht. Resultaat: een overzicht van zaken die als prettig worden ervaren en punten waar men mogelijkheden ziet om de studeerbaarheid van de opleiding te vergroten. Denk aan het vergroten van de onderwijseenheden en het versterken van onderlinge samenhang binnen en tussen de leerlijnen.

“CINOP bracht veel expertise en ervaring met zich mee en had daarnaast ook respect en oog voor het specifieke karakter van onze opleiding.” – Heleen Copini – projectleider ArtEZ

Meer weten?

Ben jij benieuwd waar voor jouw opleiding belangrijke kansen liggen om de studeerbaarheid te vergroten? Zoek jij naar data-ondersteunende inzichten in hoe studeerbaar jouw opleiding is? Neem contact met ons op via info@cinop.nl.

Meer lezen over data-inzet binnen het onderwijs

Van start: data-coalitie ‘Student-Journey’ | Met Noorderpoort, Albeda College en saMBO-ICT aan de slag met studentdata