Versterking van de capaciteit van landbouwberoepsonderwijs in Ghana

03 mei 2019

Momenteel voorziet de Ghanese landbouwproductie slechts in de helft van de binnenlandse voedselbehoeften. De verdere ontwikkeling van de landbouwsector is van cruciaal belang om dit probleem op te lossen. Voedselzekerheid staat hoog op de Ghanese agenda en de landbouwscholen van het land spelen hierbij een centrale rol. Om de voedselproductie en -consumptie nu en in de toekomst veilig te stellen, wil CINOP de uitdagingen in zowel de landbouw- als de onderwijssector oplossen. Sinds 2017 ondersteunt CINOP het Ghanese ministerie van Voedsel en Landbouw door het versterken van vier landbouwscholen: Kwadaso, Ejura, Wenchi en Ohawu. De lokale coördinator van dit project is Ishak Shaibu, lid van Kwadaso Agricultural College. Hier deelt hij zijn verhalen over de samenwerking met CINOP.

Learn more about strengthening capacity in education in ghana cinop

Hoewel de landbouw sinds 2006 niet langer de belangrijkste motor van de Ghanese economie is, biedt de sector nog steeds werk aan bijna de helft van de nationale arbeidskrachten en is de sector de grootste inkomstenbron. CINOP helpt het ministerie van Voedsel en Landbouw bij het oplossen van de uitdagingen waar het huidige TVET-systeem voor de Ghanese landbouw voor staat. Deze uitdagingen bestaan uit een gebrek aan faciliteiten en materialen, een ontoereikende opleiding van technische leraren, een discrepantie tussen vaardigheden en de behoeften van de markt en een wijdverbreide bezorgdheid over de kwaliteit van de opleiding.

CINOP aims at optimizing the use of resources (financial and other material resources) to achieve the highest output in the best interest of all parties involved

Ishak Shaibu, Kwadaso Agricultural College

De ambitie van de vier landbouwscholen in Ghana is om Centres of Excellence in de landbouw en agribusiness training te worden door het versterken van hun opleidings- en organisatiecapaciteit om mannelijke en vrouwelijke afgestudeerden te leveren die echt voldoen aan de behoeften van de arbeidsmarkt en de genderdimensie. Om dit doel te bereiken zijn interventies binnen de volgende gebieden geïmplementeerd:

  • De organisatiecapaciteit van de vier scholen voor landbouwberoepsonderwijs is verbeterd;
  • De personeelscapaciteit is versterkt;
  • De personeelscapaciteit is versterkt;
  • De genderbewuste, arbeidsmarktgerichte curricula zijn herzien en geïmplementeerd;
  • Er is een projectinvesteringsplan (inkoop, training, coaching, onderhoud, financiële duurzaamheid) geïmplementeerd;
  • en de bedrijfsontwikkelingscapaciteit van de scholen is verbeterd.
Learn more about strengthening capacity in education in ghana cinop

It is refreshing to work with CINOP! Its staff is very hard working and professional, responsive and adaptive to changing circumstances within the allowable framework

Ishak Shaibu, Kwadaso Agricultural College

Om echt bij te dragen aan verandering is samenwerking tussen verschillende belanghebbenden essentieel. Daarom is CINOP in dit project een partnerschap aangegaan met de Ghanese Universiteit van Wetenschap en Technologie, HAS University, QPoint en Quente.

It may be too early to talk about the impact as the project is currently mid-way through. However, we see the staff already changing their teaching methods to include CBET (Competency Based Education and Training). Also, most staff and students have begun to pay attention to gender equity and equality in all aspects of decision making

Ishak Shaibu, Kwadaso Agricultural College.