ROC West-Brabant klaar voor de toekomst

Logo rocwestbrabant2018

06 februari 2019

Met een nieuwe koers wil ROC West-Brabant beter aansluiten op de maatschappelijke uitdagingen van nu en in de toekomst. Afgelopen jaar zijn zij gestart met het verandertraject ‘klaar voor de toekomst’, met als doel een concreet en onderbouwd beeld van het toekomstige beroepsonderwijs van 2020. CINOP ondersteunt hen hierbij.

Doelen

Het beter kunnen inspelen op de krimpende demografie, de steeds sneller veranderende arbeidsmarkt en een collectief dynamisch portfolio zijn onderdeel van de gestelde criteria in het verandertraject.

Aanpak

Om de visie te vertalen naar de praktijk is het beeld van Toekomstgericht Beroepsonderwijs uitgewerkt in de ‘Ontwerpcriteria Toekomstgericht Beroepsonderwijs’. De visie en ambitie en strategische keuzes zijn hier onderdeel van. Fase een was gericht op het formuleren van de richting van de verandering (inrichten). Fase twee was gericht op het verder uitwerken van de transitie naar toekomstgericht beroepsonderwijs. Dit gebeurde mede aan de hand van de inzet van de FlexScan (mede ontwikkeld door CINOP). Hiermee is de (gewenste) flexibiliteit in het onderwijs in beeld gebracht. CINOP heeft ROC West-Brabant begeleid en ondersteund in deze twee fasen en heeft voor beide fasen een notitie opgeleverd.

Gerelateerde items

Landstede werkt met FlexTool aan gemeenschappelijke taal rondom flexibel onderwijs

Een nieuw kwalificatiedossier: knelpunt of kans? – Artikel MBO krant

Ontwikkelpartners FlexTool aan het woord | In gesprek met ROC Nijmegen