Professionaliseren van docenten met specifieke examentaken bij ROC TOP

ROC TOP CINOP

28 mei 2019

Hoe kunnen we het vastgestelde examenbeleid en de examenprocessen op de verschillende ROC TOP-locaties implementeren en hiermee toewerken naar een wenselijke kwaliteitscultuur op het gebied van examineren? CINOP heeft ROC TOP ondersteund bij de eerste stap van de implementatie: het professionaliseren van docenten met kwaliteitsborgende examentaken (de teamexpert) en deze teamexperts kennis en vaardigheden laten ontwikkelen. De teamexperts zijn samen met hun leidinggevende de spil op de verschillende ROC TOP-locaties om kwaliteitsbewust te handelen.

Onze aanpak

De doelen van het professionaliseringstraject zijn in samenspraak met het management, de teamexperts en de voorzitter van de examencommissie bepaald. CINOP startte een traject met trainingsbijeenkomsten en een slotconferentie. Door de teamexperts te trainen in hun kwaliteitsborgende examentaken kunnen zij met hun team de kwaliteit van het examineren realiseren. De examencommissie draaide mee met de trainingsbijeenkomsten waardoor er een waardevolle dialoog plaatsvond tussen de examencommissie en de teamexperts.

Resultaat

De examencommissie en de teamexperts hebben hun werk op elkaar afgestemd en een eenduidig beeld gecreëerd over welke kwaliteitsstandaard ROC TOP hanteert. De instelling heeft nu 23 teamexperts die bekwaam zijn in hun examentaken. Ook zijn zij nu voor het management een waardevolle sparringpartner voor de bewaking van de kwaliteit van examineren binnen de opleidingen. Dit heeft de kwaliteitscultuur versterkt.

Ik heb een heel tevreden gevoel bij wat de trainingen opgeleverd hebben. CINOP heeft de teamexperts veel kennis meegegeven, maar ook een attitude.

Josée König, voorzitter examencommissie

Waarom CINOP?

CINOP heeft expertise op het brede gebied van examineren in het mbo. Op alle lagen van de examenorganisatie is CINOP in staat om betrokkenen te professionaliseren. CINOP heeft ruime ervaring in het begeleiden en zelfs voorzitten van examencommissies.

Meer weten over het vormgeven van schoolexamenbeleid en het implementeren van een examenorganisatie?

Neem gerust contact op.

Gerelateerde artikelen