Professionaliseren van decentrale examencommissies bij Landstede mbo

Landstede mbo
Landstede mbo

02 maart 2020

Landstede mbo heeft haar decentrale examencommissies (DEC’s) opnieuw ingedeeld naar aanleiding van de aanpassing in de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB). CINOP heeft Landstede geholpen met het coachen en het vergroten van de professionele werkwijze van alle leden van de DEC’s. Doel: de kwaliteit van examinering systematisch en volgens de kaders van Landstede borgen en de samenwerking verbeteren.

CINOP-aanpak

CINOP heeft de rol van voorzitter van de DEC’s gecombineerd met adviseur en onderzoeker op de onderstaande aandachtsgebieden:

  • Goede vergadertechniek: snel en effectief overleggen om tot besluiten te komen.
  • Samenwerken: onderling, met de directie en met andere teams. Hoe versterk je elkaar?
  • Deskundigheid: trainingen (basiskennis) over examinering en kwaliteitsborging.

Om de kwaliteitsborging van examineren te monitoren zijn er instrumenten (kwaliteitsplan, evaluatieplan en formats) ontwikkeld. De directie ontving maandelijks een advies zodat er continu en zeer gericht kon worden bijgestuurd. De impact van het professionaliseren en coachen van de DEC’s is onderzocht met een nul- en eindmeting. Tot slot is de storyline-methode gebruikt om inzicht te krijgen in de eigen ontwikkeling van de leden en welke gebeurtenissen en situaties hierbij een rol hebben gespeeld.

Positief resultaat op basis van nul- en eindmeting

  • De examenorganisatie is meer gestructureerd;
  • Er is een betere rolverdeling waardoor eigenaarschap en rolverdeling helder zijn;
  • Er wordt efficiënter vergaderd en de voorzitter durft meer te delegeren;
  • Betere communicatie en samenwerking met alle stakeholders;
  • Proactieve rol van de commissies en gelijkwaardigheid tussen de DEC en directie;
  • Betere uitvoering van de onafhankelijke rol als DEC.

Borgen van kwaliteit

De storyline liet zien wat er nodig is om deze resultaten vast te houden. De leden moeten blijven monitoren of de condities in de organisatie (visie, beleid, aansturing, structuren) nog wel in lijn zijn met de opgaven en de ontwikkelstadia van de DEC’s. De opdrachtgever is tevreden met de expertise van de leden van de DEC’s en de wijze waarop de DEC’s waken over de kwaliteit van examineren bij Landstede mbo.

Gerelateerde items

Duurzamer onderwijs – trends en ontwikkelingen | Artikel vakblad Profiel

KOMPAS21 helpt studenten Zone.College-studenten met reflecteren