Personeelstekort in Aziatisch horeca – op weg naar innovatieve opleidingsinfrastructuren

Personeelstekort in Aziatisch horeca CINOP

24 mei 2019

De Aziatische sector heeft net als de overige horeca een groot tekort aan personeel. In opdracht van het ministerie van SZW en in samenspraak met de Aziatische horecasector VCHO onderzocht CINOP de perspectieven voor een effectief opleidingsbeleid en –infrastructuur. Ook zijn handreikingen opgesteld voor verbetering van het imago en het carrièreperspectief, en het werken met branchestandaarden en onderscheidingen.

Personeelstekort en imagoprobleem

In Nederland zijn ongeveer 2.780 restaurants met een Aziatische keuken, een vijfde van het totaal. In de Aziatische horecasector werken zo’n 41.000 werknemers. De Aziatische sector heeft net als de overige horeca een groot tekort aan personeel. Het is lastig om goed vakbekwaam personeel te vinden dat duurzaam in de horeca wil (blijven) werken. De sector heeft last van negatieve beelden die er zijn over de horecakeuken (beperkte opleidingsmogelijkheden, tijdelijkheid van werk, weinig perspectief in salariëring). Voor de Aziatische keuken is het vraagstuk evenwel complex: de behoefte aan kundige vaklieden die beschikken over voldoende kennis van – de verscheidenheid in – de Aziatische keuken, is net als de verschillen in cultuur en de vereiste mentaliteit groot.

Dialoogsessies

Op basis van dialoogsessies met restauranteigenaren en culinair deskundigen hebben we een advies opgesteld voor de herprofilering van de sector als aantrekkelijke omgeving voor leren en ontwikkeling: een eigen ‘Huis van de Aziatische Keukens’ als samenwerkingsverband van toonaangevende bedrijven.

Nieuw perspectief

Voor het ontwerp en de bouw van dit Huis zijn perspectieven geformuleerd en ondersteunende financiële regelingen geïnventariseerd. In het concept is ingegaan op de positionering van de Aziatische keuken als een high-end ontwikkelingsgebied (selecte groep, in- en zij-instromers) voor kunst en topprestaties – met potentie voor persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden en aantrekkelijk belevingsconcept voor koks. Er zijn handreikingen opgesteld voor:

  • verbetering van het imago en PR
  • een nieuw opleidings- en carrièreperspectief
  • het werken met branchestandaarden en onderscheidingen (Aziatisch culinair vakmanschap, en gezel- en meestertitels).

Het doel is om een innovatieve opleidingsinfrastructuur tot stand brengen.

Meer weten?

CINOP ondersteunt scholen, overheden en bedrijfsleven, zowel individueel als regionaal, bij vraagstukken rond nieuwe concepten en samenwerkingen voor scholing en onderwijs. Van visieontwikkeling tot implementatie. Meer weten over de werkwijze van CINOP? Over het inrichten van samenwerkingen tussen bedrijven en mbo-instellingen voor innovatieve opleidingsinfrastructuren?

Neem contact op en informeer naar de mogelijkheden voor uw organisatie.

Gerelateerde artikelen

Onderwijskundige vragen over online leren? Bel de CINOP Helpdesk

Ontwikkelen van een branchekwalificatiestructuur voor Omgevingsdienst NL

Landelijke peiling Invloed van corona op Leven Lang Ontwikkelen | Waar loopt jouw organisatie tegenaan?