Passend opleidingstraject voor jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt bij Mbo Rijnland college Start-Up

29 januari 2020

Niet iedere jongere is in staat om een startkwalificatie te halen. Een plek op de arbeidsmarkt is soms lastig te behouden voor deze doelgroep. Via gepersonaliseerd onderwijs en brede opleidingen wil het mbo Rijnland College Start-Up gelijke kansen bieden aan jongeren in kwetsbare posities. De komende periode wordt onder leiding van CINOP de samenwerking tussen bedrijven, gemeenten en mbo Rijnland College Start-Up verkend.

Voortijdig schoolverlaten

In de regio Holland Rijnland is er – net als in veel andere regio’s – veel vraag naar goed en gekwalificeerd personeel. Deze regio heeft echter ook verhoudingsgewijs veel onbenut arbeidspotentieel. Tegelijkertijd is er een groep jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt en met een verhoogd risico tot voortijdig schoolverlaten.

Passend opleidingstraject via hybride leren

Met een plan van aanpak moet er via het hybride leren voor iedere jongere met afstand tot de arbeidsmarkt een passend opleidingstraject worden aangeboden. Hierbij wordt vooraf door het onderwijs en de werkgever onderzocht welke hybride route het best bij de jongere past. Met gezamenlijke begeleiding van het werkveld, school en zorginstellingen volgt er een passend aanbod van begeleiding. Ook na het behalen van een diploma of certificaat blijft deze begeleiding onderdeel van de loopbaan. Zodoende blijven duurzame arbeidsrelaties resultaat van deze intensieve samenwerking.

Duurzame invulling

Door onderzoek moeten meer projecten in samenwerking met de arbeidsmarkt en gemeenten ontstaan. Het plan van aanpak geeft richting om de samenwerking de komende jaren duurzaam in te vullen.