Opstellen van ontwerpprincipes bij Aventus voor nieuwe kwaliteitsdossiers

Ontwerpprincipes aventus april cinop

09 april 2021

Aventus grijpt veranderende kwaliteitsdossiers (KD’s) aan om hun onderwijs flexibel en meer toekomstbestendig in te richten. Binnen de sector Economie & Handel worden deze nieuwe KD’s in het schooljaar 2022-2023 geïmplementeerd. CINOP hielp Aventus bij het opstellen van ontwerpprincipes in de vorm van procesbegeleiding. Aventus heeft hierdoor gedragen ontwerpprincipes opgesteld die helpen bij de implementatie van de nieuwe KD’s.

Education Model Canvas en praatplaten

In drie bijeenkomsten werden discussies gevoerd over de inhoud en de vorm van het onderwijs. Dit gebeurde aan de hand van het Education Model Canvas en zelf ontworpen praatplaten. Het gebruik van deze handreikingen zorgde ervoor dat er gerichte en inhoudelijke gesprekken werden gevoerd over de juiste onderwerpen. Na elke bijeenkomst werden de resultaten geëvalueerd en de inhoud van de volgende bijeenkomst voorbereid. De samenwerking verliep soepel, de bijeenkomst leverde veel mooie gesprekspunten op en zorgde voor draagvlak voor het concrete resultaat: het kaderdocument.

“CINOP hielp ons om het goede gesprek te voeren.” – Projectleider Onderwijsinnovatie bij Aventus

Kaderdocument vorm leidraad voor ontwikkelteams

Met de input vanuit de drie bijeenkomsten heeft de projectleider Onderwijsinnovatie een kaderdocument opgesteld dat breed gedragen is binnen de sector Economie & Handel. Het kaderdocument vormt de basis en de leidraad voor de ontwikkelteams die de nieuwe kwaliteitsdossiers gaan implementeren in het onderwijs.

Meer lezen over flexibel onderwijs?

Lees hier meer over wat wij voor onderwijsinstellingen kunnen betekenen op het gebied van flexibel onderwijs.

Meer lezen over flexibel onderwijs

Landstede werkt met FlexTool aan gemeenschappelijke taal rondom flexibel onderwijs

Een nieuw kwalificatiedossier: knelpunt of kans? – Artikel MBO krant

Ontwikkelpartners FlexTool aan het woord | In gesprek met ROC Nijmegen