Ontwikkelen van 21ste-eeuwse vaardigheden bij Bouwkeet – De makerspace voor tieners

Bouwkeet cinop 2020
Bron: bouwkeet.org

03 december 2020

Op de grens tussen Bospolder en Tussendijken – twee Rotterdamse wijken vol diversiteit en dynamiek – ligt Bouwkeet. Een creatieve “makerspace” waar kinderen tussen de 10 en 15 jaar de meest uiteenlopende hard skills, zoals hout, metaal en textiel bewerken tot aan 3d-printen kunnen leren en zo al doende ook de “zachtere” 21ste-eeuwse vaardigheden ontwikkelen. Vier jaar geleden ontstond dit initiatief en begeleiders willen nu graag inzicht in hoe ze bijdragen aan de ontwikkeling van 21ste-eeuwse vaardigeden. En hoe ze deze vaardigheden verder kunnen stimuleren en meetbaar maken. CINOP en ECBO (onderdeel van CINOP) ondersteunden Bouwkeet hierin met een inspiratiedag met verschillende praktijkopdrachten voor de begeleiders, programmaleider en directeuren.

Onze aanpak: inhoudelijke expertise en innovatieve insteek

Tijdens de inspiratiedag kwam het wat, waarom en hoe van 21ste-eeuwse vaardigheden interactief en praktisch aan bod. Centraal stonden de vaardigheden die een prominente plek in de visie van Bouwkeet hebben: samenwerken, creativiteit, ondernemendheid en probleemoplossend vermogen.

Skilling me softly

De inspiratiedag vond coronaproof plaats op de locatie van Bouwkeet: een lichte, ruime, industriële, gloednieuwe ruimte waar er alles aan is gedaan om tieners aan te spreken en te enthousiasmeren. De dag begon met een kennisintermezzo waarin pedagogische visies, coaching en 21ste-eeuwse vaardigheden verkend en vertaald werden naar de praktijk. ’s Middags gingen de creatieve begeleiders zelf aan het werk met twee opdrachten:

  1. Maak inzichtelijk hoe (a) individuele begeleiders zichzelf en (b) jullie gezamenlijk je verder kunnen ontwikkelen in het kader van 21ste-eeuwse vaardigheden;
  2. Ontwikkel een manier waarop deelnemers hun eigen (ontwikkeling op) 21ste-eeuwse vaardigheden zichtbaar kunnen maken.

Dit leverde mooie, concrete, haalbare en inspirerende plannen op, zoals ideeën voor een professionaliseringstraject en een afsluitend showmoment.

De inzet van CINOP heeft ervoor gezorgd dat we binnen Bouwkeet gezamenlijk de invulling van onze doelen meer inhoud geven.

Renée Marcelis, programmaleider Bouwkeet

En nu?

De begeleiders staan volledig achter een (coachende) aanpak waarbij deelnemers door te werken met hard skills écht werken aan de ontwikkeling van 21ste-eeuwse vaardigheden. Dit vraagt om verdere professionalisering van de begeleiders. Daarnaast werd duidelijk dat er behoefte is aan het meten van impact van deze aanpak. Het ontwikkelen van een onderzoeksmatige kijk hierop is een mooie vervolgstap waarbij de inzichten uit KOMPAS21 kunnen ondersteunen. Een mooie basis voor een eventuele verdere samenwerking is gelegd.

Waarom CINOP?

CINOP en ECBO hielpen Bouwkeeet vanwege de expertise op het gebied van 21ste-eeuwse vaardigheden en het vermogen om voorbij de semantiek te denken en stil te staan bij wat écht werkt in de praktijk. We vertalen wensen van onze klanten naar praktische toepassingen en een overkoepelende, onderzoeksmatige blik op de impact hiervan.

Meer weten?

Nieuwsgierig naar wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen op het gebied van 21ste-eeuwse vaardigheden?

Gerelateerde artikelen

Duurzamer onderwijs – trends en ontwikkelingen | Artikel vakblad Profiel

KOMPAS21 helpt studenten Zone.College-studenten met reflecteren

Aan de slag met soft skills in het curriculum van Zone.college