Ontwerpkaders voor flexibel onderwijs bij Drenthe College

Ontwerpprincipes drenthe college cinop

26 maart 2021

Het Drenthe College werkt met een versnellingsagenda gericht op het personaliseren en flexibiliseren van onderwijs. Hiervoor wil de mbo-instelling een gezamenlijke visie formuleren en de bestaande plannen rondom het personaliseren en flexibiliseren van het onderwijs samenbrengen. Doel: ontwerpkaders ontwerpen voor nieuw onderwijs voor de komende jaren. CINOP ondersteunde hierbij met onze flexibilisering en implementatie expertise.

Inventarisatie bestaande plannen en inzichten

Samen met beleidsmedewerkers van opleidingslocaties hebben we alle bestaande plannen en inzichten rondom het personaliseren en flexibiliseren van het onderwijs geïnventariseerd. In werksessies is daarna een visie vormgegeven en vervolgens zijn concrete ontwerpkaders ontworpen van het nieuwe onderwijs.

Online ontwerpen van nieuwe ontwerpkaders

De basisprincipes van flexibel onderwijs vragen om zorgvuldige afwegingen. Voor welke doelgroep is het nieuwe onderwijs? Wat is een module? Waar moet blended onderwijs aan voldoen? Samen met Drenthe College hebben we vanuit de overtuiging gewerkt dat er geen standaard werkwijze is om tot nieuwe kaders te komen. Juist door samen aan de kaders te werken is een grote stap gezet. De stappen zijn in een overwegend digitale omgeving doorlopen. Overleggen, discussiëren en beslissingen nemen is digitaal niet altijd even gemakkelijk. Via activerende werkvormen en gerichte begeleiding en ondersteuning was dit ook online mogelijk.

Eindresultaat: gezamenlijke visie en nieuwe ontwerpkaders

De gezamenlijke opbrengsten (visie, ontwerpkaders, aanbevelingen en inzichten) zijn gedeeld met de directie en stafleden. Met een advies over de veranderaanpak én de inzichten die we hebben opgedaan tijdens het adviestraject. Het Drenthe College gaat hiermee aan de slag door instellingsbreed de focus te bepalen voor vervolgstappen. Hierin zijn de teams aan zet. Bij sommige teams helpt de FlexScan om de juiste inhoudelijke afwegingen te maken.

Het ontwikkelen van ontwerpkaders en -principes is een uitdagend en veeleisend onderdeel van onderwijsvernieuwing. Zeker bij instellingbrede ontwikkeling naar gepersonaliseerd leren, flexibilisering en LLO. Juist die ontwerpkaders en – principes zijn onmisbaar naar de ontwikkeling naar gepersonaliseerd leren.

Meer weten over ontwerpkaders voor flexibel onderwijs?

  • Fontys op weg naar flexibel onderwijs voor de lerende professional;
  • (Online) training ontwerpprincipes flexibel onderwijs bij Windesheim;
  • Van denken naar doen met de FlexTool;
  • FlexLab: samen werken aan succesfactoren van flexibel onderwijs

Meer lezen over flexibel onderwijs

Landstede werkt met FlexTool aan gemeenschappelijke taal rondom flexibel onderwijs

Een nieuw kwalificatiedossier: knelpunt of kans? – Artikel MBO krant

Ontwikkelpartners FlexTool aan het woord | In gesprek met ROC Nijmegen