(Online) training Ontwerpprincipes flexibel onderwijs bij Windesheim

02 november 2020

Windesheim streeft er naar dat elke student in 2022 een eigen leerroute volgt: persoonlijk, uitdagend en flexibel. CINOP ondersteunde deze ambitie met de (online) training Ontwerpprincipes flexibel onderwijs. Onderwijskundig adviseurs van Windesheim kregen met deze training inspiratie, handvatten en aanpakken aangereikt om de teams te ondersteunen de gestelde ambitie waar te maken.

Online trainingen met theorie en praktijk verweven

Het tempo van de online trainingen ligt hoog en er worden veel verschillende werkvormen gebruikt. Afwisselend is er ruimte voor het delen van informatie, praktijkvoorbeelden, het bespreken van vragen en in kleine groepjes uiteengaan met concrete opdrachten. Zodoende wordt ook daadwerkelijk de slag gemaakt naar de eigen praktijk.

CINOP overziet de verschillende perspectieven op flexibilisering van onderwijs goed. Daardoor kunnen zij goed schakelen tussen wat wij willen rondom specifieke flexibiliseringsvragen en wat er allemaal bij komt kijken om deze op te lossen.

Tineke Kingma, Senior onderwijskundig adviseur Windesheim

Training meer dan alleen informatieoverdracht

De trainingen bestaan uit een mix van theoretische verdieping, praktijkvoorbeelden, modellen en concrete opdrachten om de verbinding met de eigen praktijk te leggen. CINOP staat namelijk voor gefundeerde én toepasbare oplossingen voor onderwijsvraagstukken. Door het eigenaarschap voor het programma bij de groep leggen, ontstaat in co-creatie een passend programma dat aansluit bij de leerdoelen en behoeften uit de groep. Volgens Tineke Kingma was dit een van de redenen waardoor de training meer was dan alleen informatieoverdracht.

 

Er werd goed de verbinding gemaakt met de eigen leerdoelen en door de concrete aanpakken te bespreken en te werken met concrete opdrachten, ligt er nu iets waar we ook zelf mee verder kunnen.

Tineke Kingma, senior onderwijskundig adviseur Windesheim

Meer weten?

Wil je meer weten over de training Ontwerpprincipes flexibel onderwijs? Of wil je meer informatie over flexibele leerroutes? Bel of mail ons.

Gerelateerde artikelen

Landstede werkt met FlexTool aan gemeenschappelijke taal rondom flexibel onderwijs

Een nieuw kwalificatiedossier: knelpunt of kans? – Artikel MBO krant

Ontwikkelpartners FlexTool aan het woord | In gesprek met ROC Nijmegen