Onderzoek naar kwaliteitslabels voor Landelijk Scholingsportaal

Kwaliteitslabels cinop 2021

01 oktober 2021

Welke kwaliteitslabels (keurmerken of andere waardebepalingen) gebruikt de onderwijs- en scholingsmarkt? En welke rol spelen kwaliteitslabels bij de opleidings- en scholingskeuze voor gebruikers en intermediairs? Dit onderzocht CINOP in opdracht van ICTU dat werkt aan een Landelijk Scholingsportaal (in opdracht van OCW). Het Landelijk Scholingsportaal stimuleert en faciliteert een Leven Lang Ontwikkelen. Doel: mensen die scholing willen volgen een volledig en betrouwbaar overzicht bieden van opleidingen, financiële ondersteuning en loopbaanadvies. Daarbij is inzicht gewenst in de soorten en aantallen kwaliteitslabels. CINOP verrichte in samenwerking met Centerdata eerder ook al een behoefteonderzoek rondom het Landelijk Scholingsportaal.

“Onder de enthousiaste aansturing van CINOP is in korte tijd een onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van kwaliteitslabels in de markt van post-initieel onderwijs. Het was een plezier om nauw betrokken te zijn bij het onderzoeksproces waardoor het onderzoek goed aansloot op de vraag uit de werkgroep Kwaliteit binnen het Programma Landelijk Scholingsportaal.” – Helga Ultzen,  Projectmanager Implementatie en Communicatie

Opzet van het onderzoek

  1. Inventarisatie van de meest voorkomende en gebruikte kwaliteitslabels, en indicaties voor de waarde van deze labels in de markt;
  2. Analyse van de labels;
  3. Opstellen van een waarderingskader voor de duiding van kwaliteitslabels;
  4. Een mini-enquête over het belang van kwaliteitslabels in het keuzeproces van potentiële gebruikers en een consultatie van opleiders over de waarde van kwaliteitslabels;
  5. Opstellen van bevindingen en aanbevelingen.

“De ervaring van CINOP heeft er toe bijgedragen dat het advies in het rapport de besluitvorming ondersteunt.” – Helga Ultzen,  Projectmanager Implementatie en Communicatie

Resultaten en aanbevelingen

De resultaten en aanbevelingen worden door het Programma Landelijk Scholingsportaal en de betrokken bestuurlijke partijen gebruikt in de besluitvorming of de kwaliteitslabels in het Landelijk Scholingsportaal worden opgenomen en de wijze waarop dit moet gebeuren.

Meer lezen over arbeidsmarkt en onderwijs