Onderwijsvernieuwing hogescholen: pilots flexibele deeltijd-leerroutes voor volwassenen

Hoger onderwijs cinop(1)

28 maart 2019

Vaste onderwijsprogramma’s losgelaten

Bij de pilots flexibilisering lieten diverse hogescholen hun vaste onderwijsprogramma’s los. In plaats daarvan stelt de opleiding eenheden van leeruitkomsten vast. Daarin wordt vastgelegd wat studenten moeten kennen en kunnen, maar niet hoe het bijbehorende programma er uit moet zien. In totaal 21 hogescholen, waaronder Hogeschool Arnhem Nijmegen, Avans, Fontys en de Fotovakschool kregen subsidie om te experimenteren met flexibele leerroutes. CINOP hielp deze instellingen bij de inrichting en implementatie.

Voor veel werkende volwassenen is de stap naar een deeltijd hbo-opleiding  te groot. Het blijkt lastig om de gevraagde studie(belasting) te combineren met het dagelijkse werk en/of de thuissituatie. Ook wordt onvoldoende rekening worden gehouden met de kennis en ervaring die iemand al bezit, aldus de commissie Rinnooy Kan in haar rapport over een Leven Lang Leren (Adviescommissie ‘Flexibel hoger onderwijs voor werkenden’, 2014).

Van de betrokken hogescholen kregen we vaak terug dat CINOP verstand van zaken heeft, zowel als het gaat om leeruitkomsten, leerwegonafhankelijk beoordelen, professionalisering van medewerkers als programmamanagement. En dat we oog hebben voor de samenhang tussen deze verschillende aspecten.

Tijs Pijls, managing consultant CINOP

Inzet van CINOP

De hogescholen vroegen CINOP om te adviseren en ondersteunen bij:

  • het formuleren van leeruitkomsten
  • het ontwikkelen van leerwegonafhankelijke toetsen
  • het professionaliseren van docenten, begeleiders en examencommissies
  • het programmamanagement
  • ontwikkelen van een flexscan (HAN, CINOP/Expertisecentrum handicap + studie)
  • het uitvoeren van een benchmark flexibilisering.

Resultaat: onderwijsvernieuwing op weg naar flexibele leerroutes

Door de pilots zetten de betrokken hogescholen weer een stap verder met hun onderwijsvernieuwing richting flexibele leerroutes. Van strategie tot uitvoering. Opleidingen krijgen daardoor de mogelijkheid om  werkende volwassenen beter te bedienen, met een vraaggericht opleidingsaanbod dat aansluit op wat volwassenen willen leren en hoe ze dat willen leren.

Landelijke benchmark flexscan

Lees ook de rapportage van de landelijke benchmark Flexscan (Ministerie van OCW, 2018), waarin is weergegeven hoe diverse actoren en stakeholders bij zes hogescholen oordelen over de huidige flexibiliteit van het onderwijs en waar hun wensen en ambities liggen ten aanzien van verdergaande flexibilisering.

Waarom is gekozen voor CINOP?

CINOP heeft expertise in huis op het gebied van leeruitkomsten, toetsing & examinering, flexibilisering en programmamanagement door innovatieprofessionals. Wat CINOP vaak terugkreeg van de betrokken hogescholen was: “CINOP heeft verstand van zaken van zowel leeruitkomsten als leerwegonafhankelijk beoordelen, professionalisering van medewerkers en programmamanagement én heeft oog voor de samenhang tussen deze verschillende aspecten.”

Weten wat we voor jou kunnen betekenen rondom flexibilisering van onderwijs? Neem contact op en informeer naar de mogelijkheden.