Onderwijs op maat: nieuwe opleidingsaanpak voor volwassenen in de zorg

15 juli 2020

In 2019 hebben de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en ActiZ de handen ineengeslagen voor een nieuwe opleidingsaanpak voor volwassenen: leereenheden. Deze aanpak maakt maatwerk voor doorstromers en zij-instromers mogelijk en zorgt daarnaast voor bij- en nascholing van huidig personeel. CINOP heeft een belangrijke bijdrage geleverd in het denken over én het concreet uitwerken van deze nieuwe opleidingsaanpak.

Het personeelstekort in de gehandicapten- en ouderenzorg groeit. Nieuwe medewerkers moeten aangetrokken worden via zijinstroom, maar zonder relevant zorgdiploma kunnen ze niet zomaar aan de slag. Voor medewerkers die willen doorstromen is een extra opleiding erbij vaak een flinke belasting. Het is noodzakelijk dat het beroepsonderwijs beter aansluit bij hun wensen en leerbehoeften.

Arbeidsmarktrelevante leereenheden

CINOP ontwikkelde arbeidsmarktrelevante leereenheden in opdracht van VGN, Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (A+O VVT) en samen met de branches. Deze eenheden zijn op maat, flexibel en erkend.

Samen met (regionale) vertegenwoordigers van de branches, onderwijsinstellingen en Erkenning van eerder Verworven Competenties-aanbieders (EVC-aanbieders) is gewerkt aan het formuleren van arbeidsmarktrelevante opleidingseenheden voor deze zorgsectoren. Bij het formuleren van de eenheden is uitgegaan van de behoefte van het werkveld. Vervolgens zijn eenheden gemaakt op grond waarvan onderwijsinstellingen en EVC-aanbieders worden uitgedaagd om maatwerk te bieden. Aan de achterkant is gezorgd voor een relatie met het kwalificatiedossier, zodat stapeling en verzilvering tot een ‘regulier’ diploma ook mogelijk blijft. De betrokkenheid, samenwerking en verbinding met de partijen zorgde voor een geaccepteerde aanpak en resultaten.

Pilots in regio

De eenheden zijn opgeleverd en getest in diverse regio’s. Via pilots is ontdekt wat de leereenheden in de praktijk betekenen voor mensen, zorgorganisaties en onderwijsinstellingen. De eenheden kunnen tweeledig worden gebruikt: met een focus op wat iemand al kan en met een focus op wat iemand nog bij kan leren. Wanneer je nieuw bent in de zorg kun je via de modulaire opzet van leereenheden in stapjes snel en steeds beter inzetbaar raken.

CINOP is in staat, door haar inhoudelijke kennis, het werkveld en onderwijs goed te verbinden. De behoefte van het werkveld wordt goed vertaald.

Isabel Verleun, VGN

Resultaat: nieuwe opleidingsaanpak

CINOP heeft een belangrijke bijdrage geleverd in het denken over én het concreet uitwerken van een nieuwe opleidingsaanpak, die bijdraagt aan de arbeidsmarktvraagstukken in de zorg. Dat de methodiek werkt is al bewezen met een groot aantal succesvolle trajecten die ook zijn gepresenteerd op het congres Onderwijs op maat: Flexibel beroepsonderwijs voor volwassenen (mei 2019). Deze sluitende aanpak is voor veel meer branches (met tekorten) toepasbaar.

Waarom CINOP?

CINOP hanteert de methodiek Toets Uitwisselbare Functies, waarmee vergelijkingen doeltreffend kunnen worden uitgevoerd en past de ECVET-methodiek toe om medewerkers verantwoord en onderbouwd te kunnen begeleiden op weg naar kwalificaties. CINOP is betrokken geweest bij dertien ECVET-pilots, waar dit initiatief voor Onderwijs op Maat ook uit volgt.

Onderwijs op maat

Onderwijs op maat is voor elke branche toepasbaar om tot loopbaantransities te komen. Vanuit tekorten (bijvoorbeeld: zorg, kinderopvang of techniek) of doordat branches getroffen zijn door de coronacrisis (horeca, luchtvaart, cultuur).