Objectief observeren moet je leren

14 april 2020

Negen assessoren van de Techniek Academie bij Landstede mbo volgden de CINOP-training ‘Praktijkassessor’. In deze training kwamen de ‘WACKER-methode’, het criterium gericht interviewen (CGI) en de wettelijke kaders waarbinnen geëxamineerd wordt aan bod. Met elkaar werden er afspraken gemaakt over de te hanteren beoordelingscriteria en het objectief beoordelen volgens de WACKER-methode. Arjan Beumer volgde de CINOP-training ‘Praktijkassessor’ en beseft inmiddels dat je objectief observeren moet leren.

Je moet het begrijpen en er mee bezig gaan. Oefenen en herhalen, daar is in deze training veel aandacht voor geweest.

Arjan Beumer, deelnemer training

Theorie toegepast in de praktijk

Door te oefenen met de inzet van leerlingen tijdens het uitvoeren van hun Proeve kon de theorie direct toegepast worden in de praktijk en daarna worden besproken met de trainer. Op deze manier was het echt training on- the- job en konden de deelnemers direct verbeteringen bespreekbaar maken en aanpassen.

Bij mijn eerste stagiaire dacht ik echt: wat moet ik ermee? Maar nu is het een compleet andere jongen. Dat is dus wat een eerste indruk doet.

Arjan Beumer, deelnemer training

Afnemen van praktijkexamens

De negen assessoren kijken tevreden terug op hun deelname en hebben allemaal hun CINOP-certificaat ontvangen. Ze hebben in maart verschillende praktijkexamens afgenomen bij de Techniek Academie voor Landstede mbo. De meesten hadden al wel ervaring als praktijkopleider en examineren op het werk. Maar op school is observeren en beoordelen niet hetzelfde vanwege de gesimuleerde omgeving. Wanneer je in je bekende werkomgeving beoordeeld wordt, dan voelt dat toch anders.

Meer informatie over onze trainingen?