Nieuwe branchestandaarden en toetsmatrijs voor Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL)

Stl klantcase cinop 2021

09 maart 2021

Het Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) zorgt voor instroom en duurzame inzetbaarheid van vakbekwaam personeel in de sector transport en logistiek. Veilig en vakbekwaam werken is van groot belang voor de sector. Adequate scholing van medewerkers is daarvoor essentieel. Om opleiders en exameninstellingen meer structuur en sturing te geven bij het ontwikkelen van hun opleidingen en examens zijn er samen met CINOP twee branchestandaarden en een toetsmatrijs ontwikkeld:

  • de branchestandaard en toetsmatrijs Vakbekwaam en veilig werken voor de vorkheftruck- en reachtruckchauffeur,
  • de branchestandaard Veiligheidsbewustzijn in het magazijn.

” Gezien de reactie van de inhoudsdeskundigen en de feedback die wij daaruit hebben ontvangen zijn wij absoluut tevreden. De opgeleverde producten zijn helder, het ziet er zeer goed uit. De exameninstellingen kunnen er nu mee aan de slag. Dit geldt voor beide producten, zowel de branchestandaard als de toetsmatrijs. ” – Muriël Bredt, Projectmanager bij Sectorinstituut Tansport en Logistiek (STL)

Aanpak: opstellen branchestandaarden en toetsmatrijs

CINOP ondersteunde STL in vier stappen bij het opstellen van de branchestandaarden en een toetsmatrijs:

  1. Deskresearch: documentenanalyse over vakbekwaam en veilig werken voor vorkheftruck-, reachtruckchauffeurs en magazijnmedewerkers en relevante ontwikkelingen in het werk en verschillen tussen bedrijven in kaart brengen.
  2. Interviews met bedrijven en inhoudsdeskundigen: concept branchestandaarden zijn ontwikkeld op basis van deskresearch en getoetst en aangevuld naar aanleiding van interviews met bedrijven en inhoudsdeskundigen.
  3. Opstellen definitieve branchestandaarden: informatie uit de interviews verwerken tot twee definitieve branchestandaarden.
  4. Ontwikkelen en toetsen van de toetsmatrijs: de branchestandaard vakbekwaam en veilig werken voor de vorkheftruck- en reachtruckchauffeur is uitgebreid met een toetsmatrijs die als basis kan dienen voor nader te ontwikkelen examens.

Branchestandaarden en toetsmatrijs Veiligheidsbewustzijn in het magazijn

De branchestandaard Veiligheidsbewustzijn in het magazijn is een set met afspraken die geldt voor alle personen die wel eens in het magazijn komen. De standaard beschrijft de minimale kennis en houdingsaspecten die nodig zijn om veilig te kunnen werken in een magazijn. De branchestandaard vormt de basis voor een voor de toepassing in de praktijk.

Vorkheftruck- en reachtruckchauffeur

In de branchestandaard voor vorkheftruck- en reachtruckchauffeurs staan de minimale kennis en vaardigheden die vereist zijn om in de praktijk als vorkheftruck- en/of reachtruckchauffeur vakbekwaam en veilig te kunnen blijven functioneren. Op basis van de branchestandaard is een toetsmatrijs ontwikkeld voor opleiders en exameninstellingen om sturing en structuur te geven aan hun opleidingen en examens.

” STL heeft CINOP de rol gegeven om mee te denken in het eindproduct, CINOP heeft deze rol echt gepakt. Fijn dat inhoud en advies zo samen komen. ” – Muriël Bredt, Projectmanager bij Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL)

Waarom CINOP?

CINOP heeft STL geholpen om in korte tijd een branchestandaard op te stellen met minimale kennis, vaardigheden en houdingsaspecten voor verschillende functieprofielen binnen de transport en logistiek sector. We hebben jarenlange ervaring met het ontwikkelen van (branche-)standaarden, toetsinstrumenten en kwaliteitseisen ten aanzien van vakbekwaamheid (kwalificeren en examineren). Lees ook onze klantcases waarin we meer vertellen over projecten die we samen met onze partners hebben uitgevoerd of lees onze onderzoekspublicatie:

Meer lezen?