Met FlexScan naar koersdocument flexibilisering bij Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

27 februari 2020

De opleiding Theaterdocent Verkort bij de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) heeft de ambitie om de komende jaren het onderwijs te flexibiliseren. Een koersdocument gaat dienen als een stevig vertrekpunt. CINOP ondersteunde AHK hierbij.

Aanleiding

De opleiding Theaterdocent Verkort is opgezet om aanvullende opleidingsmogelijkheden te creëren voor professionals met een cultureel diverse achtergrond die hun ervaring in de praktijk hebben opgebouwd. Een diverse uitstroom van theaterdocenten sluit aan bij een steeds meer diverse beroepspraktijk.

Flexibel onderwijs: inspelen op individuele behoeften

Studenten met diverse achtergronden (cultuur, opleidingsachtergrond, niveau, leerstijl, leeftijd) zijn gewenst voor de opleiding. Daarom is het noodzakelijk om binnen het kader van de vastgestelde opleidingseisen in te kunnen spelen op de individuele behoeften van de studenten. Flexibiliteit is om deze reden vanaf de start van het onderwijsprogramma een aandachtspunt geweest. Op basis van de behoeften van studenten en docenten en de ervaring met het onderwijsprogramma wordt flexibilisering verder vormgegeven met het projectplan: ‘Theaterdocent Verkort: Flexibiliseer!’

Door het gesprek aan te gaan over flexibel onderwijs kon CINOP haar deskundigheid op dit onderwerp inzetten en hebben wij daar veel aan gehad bij het nadenken over het onderwerp en het tot stand komen van het koersdocument.

Dennis Meyer, projectleider

Met FlexScan naar koersdocument

Met de FlexScan zijn inzichten bij studenten, docenten en leidinggevenden opgehaald. Die inzichten zijn, in combinatie met de expertise van AHK en CINOP, vertaald naar een koersdocument dat als startdocument dient voor het project. Aan de hand van dit document worden ontwerpcriteria door teamleden geformuleerd voor de vertaling naar de praktijk. Tevens is de projectleider van ‘Theaterdocent Verkort: Flexibiliseer!’ aangesloten bij het FlexLab, waar inzichten en feedback zijn opgehaald.

CINOP begeleidde het proces kritisch en constructief.

Dennis Meyer, projectleider

Waarom CINOP?

Bij CINOP verzamelt zich een grote mate aan deskundigheid als het gaat om onderwijsontwikkeling en flexibel onderwijs. Kennis, ervaringen, en netwerk.

Gerelateerde artikelen:

Landstede werkt met FlexTool aan gemeenschappelijke taal rondom flexibel onderwijs

Een nieuw kwalificatiedossier: knelpunt of kans? – Artikel MBO krant

Ontwikkelpartners FlexTool aan het woord | In gesprek met ROC Nijmegen