Maakt breed opleiden studenten echt aantrekkelijker voor de arbeidsmarkt?

30 september 2019

Tijdens deze sessie van het netwerk niveau 2 breed opleiden stond de overgang richting de arbeidsmarkt centraal. Veel netwerkleden zijn namelijk gestart met het verbreden van hun niveau 2-opleidingen, vanuit de overtuiging en gebaseerd op recente onderzoeken van o.a. CCMBO, dat breed opleiden studenten helpt een beter beroepsbeeld te ontwikkelen. Kennismaken met meerdere beroepscontexten helpt namelijk bij het beantwoorden van vragen als: Wat past bij mij? Waar ben ik goed in? Welk type werk sluit aan bij mijn interesses en kwaliteiten? Wat heb ik nodig om me daar verder in te ontwikkelen? Zo kunnen studenten bewuster kiezen voor de richting waarin ze uiteindelijk hun niveau 2 diploma willen halen.

En breed opleiden heeft nog meer voordelen, ook voor de arbeidsmarkt. Diverse onderzoeken laten namelijk zien dat werknemers met een breed profiel voor de lange termijn meer wendbaar zijn en flexibeler, zodat ze meer succes kunnen hebben op de arbeidsmarkt. Ook daarom ontwikkelen veel scholen brede opleidingen, in nauwe samenwerking met stagebedrijven, om dé brede en wendbare werknemer op niveau 2 op te leiden.

Tijdens deze bijeenkomst hebben we ingezoomd op de overgang van school naar werk door:

  • Een gastbijdrage van PlaytoWork, een app waarmee studenten een persoonlijkheidsprofiel aanmaken op basis van toegankelijke serious games. Dit heeft inzicht in de skills en persoonlijkheidskenmerken. Op basis van dit profiel worden direct passende vacatures getoond en kan de student direct via o.a. WhatsApp reageren.
    Deze applicatie is geënt op het uitgangspunt: je wordt aangenomen om wie je bent, niet om het diploma dat je hebt.
  • Een gastbijdrage van het Hoornbeeck College over hun alumni-beleid: Hoornback. Een mooi voorbeeld waarin het Hoornbeeck College al meer dan 3600 oud-studenten heeft weten te verbinden in hun database. Vanuit de afzonderlijke locaties worden activiteiten georganiseerd, zoals netwerkborrels, maatschappelijke discussie-avonden en ontbijtsessies. Het was mooi te zien hoe het Hoornbeeck College via diverse online kanalen (oud) studenten benadert om in verbinding te blijven met hun klasgenoten, (oud)docenten en andere partners met wie is samengewerkt.

Goed advies: Alumni-beleid is vooral een kwestie van gewoon doen. Zeker in het licht van de LLO-agenda wordt het belang van alumni-beleid steeds duidelijker. Je hebt ook echt wat te halen bij oud studenten, je moet als school wel in contact en in beeld blijven bij je studenten. Dat heeft het Hoornbeeck College echt mooi gedaan

Bert Bennink, Alfa College

CINOP faciliteert het netwerk dat in 2014 van start is gegaan. Het netwerk bestaat uit 26 leden van 18 mbo-instellingen. Uitwisseling van inhoudelijke thema’s en goede praktijkvoorbeelden staan hierbij centraal.

Gerelateerde artikelen