Kwaliteitsborging Indonesisch politiekorps

Indonesian police cinop1

17 januari 2019

CINOP bracht haar expertise in bij het verbeteren van het kwaliteitsborgingssysteem en werkte mee aan de nationale curricula van de gespecialiseerde opleidingen van de Indonesische nationale politie. Het project is onlangs succesvol afgerond.

In het kader van twee door Nederland gefinancierde projecten voor technische bijstand; het versterken van de capaciteiten van het Indonesische Nationale Politie (INP) Onderwijs en Opleiding Instituut (Lemdiklat) en in het ontwerpen van actuele opleidingen voor politieagenten”, levert CINOP expertise voor het herzien en verbeteren van het systeem voor kwaliteitsborging voor het ontwerpen van de nationale curricula van gespecialiseerde opleidingen.

Kwaliteitsborging indonesisch politiekorps cinop global

“I have come to a better understanding of the difference between evaluation questions focusing on input and questions evaluating the output and impact of the training”

Pak Kuncoro, Pusdik Intel trainer

In samenwerking met belanghebbenden en op basis van de bijbehorende kwaliteitsnormen, voorschriften en richtlijnen zijn de volgende resultaten met succes bereikt:

  • Analyse van het QA-systeem voor curriculumontwerp en -oplevering en beoordeling van het nut en de relevantie van bestaande elementen van dit QA-systeem: procedures, richtlijnen en instrumenten die voor dit proces moeten worden toegepast, zijn getoetst in relatie tot de doelstellingen van de kwaliteitsborging.
  • Deze analyse omvatte de gemeenschappelijke uitwerking van een stroomschema van het kwaliteitsborgingssysteem voor het leerplan, waarin de kwaliteitsborgingsysteem werd geïllustreerd, de interventies, rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken actoren en de kwaliteitsborgingsmethodes en -hulpmiddelen voor het ontwerp van het leerplan, de organisatie en de implementatiefasen werden geïllustreerd.
  • De analyse en het stroomschema ondersteunden de gemeenschappelijke identificatie van verbeteringselementen.
  • De verbetering van het kwaliteitsborgingsysteem, waarbij de nadruk werd gelegd op de geselecteerde verbeteringselementen: evaluatie van de effectiviteit van de gespecialiseerde opleiding. Het kwaliteitsborgingssysteem ontbrak het aan een samenhangend evaluatiekader dat een uitgebreide en gebruiksvriendelijke reeks evaluatie-instrumenten voor het meten van de doeltreffendheid van de opleidingsresultaten omvat. CINOP heeft het ontwerp van dit evaluatiekader, de aanpassing van bestaande inputgeoriënteerde evaluatieformulieren en de ontwikkeling van nieuwe evaluatie-instrumenten voor het verzamelen van gegevens en feedback van verschillende belanghebbenden en gebruikersgroepen vergemakkelijkt. Het belangrijkste doel van dit evaluatiekader is om Lemdiklat in staat te stellen de kwaliteit en relevantie van hun trainingen beter te monitoren, evalueren en verhogen.

“The workshop has been very useful. I have learned how to make structured questionnaires, combining open-ended and closed questions and avoid long and complex sentences in a question”

Pak Sandoyo, Pusdik Reskrim trainer

Gerelateerde artikelen

Een competentiegerichte opleiding voor leraren van de drie landbouwinstituten in Ghana

From Plant to Plate – Nederland dient als inspiratie voor tuinbouwtrainers in Jordanië

Een nieuw stageprogramma voor de Iraakse beroepsopleidingscentra