Kwaliteitsborging bij Landstede – elke dag een stap vooruit

26 april 2021

Landstede wil kwaliteitsborging en continue verbetering verder vormgeven en sterker borgen binnen de bestaande structuur. CINOP vervult tijdelijk de rol van kwaliteitscoördinator mbo en ondersteunt Landstede bij drie belangrijke deelprojecten: doorontwikkeling op instellingsniveau, kwaliteitsborging op teamniveau en ondersteuning bij de instellingsdialoog vanuit het Kwaliteitsnetwerk mbo.

Doorontwikkelen van kwaliteitsborging op instellingsniveau

Samen met het bestuur, de directeuren en de diensten concern control en onderwijsondersteuning helpt CINOP de kwaliteitszorgcyclus te koppelen aan de planning & control-cyclus voor zowel het mbo als vo. De herijkte kwaliteitszorgcyclus wordt uitgewerkt en werkwijzen zijn geoptimaliseerd voor de zomer van 2021. De toekomstige ontwikkelingen van kwaliteitsborging binnen het mbo en vo zijn hierin meegenomen. Door alle partijen te betrekken, ontstaat een gedragen cyclus waarin continue verbeteren centraal staat.

Aan de bestuurlijke tafel intervenieerde de CINOP-adviseur op de goede momenten met goede bijdrages. Zo is het eigenaarschap bij de directeuren voor het versterken van onderwijskwaliteit vergroot. Het herstelonderzoek van de inspectie is snel en flexibel opgepakt met een mooi eindresultaat.

Theo Rietkerk, voorzitter College van Bestuur

Kwaliteitsborging op teamniveau

De inspectie heeft een herstelonderzoek uitgevoerd bij vier teams. CINOP voerde namens Landstede de regie op dit onderzoek en pakte de uitkomsten op. De teams scoren nu een voldoende op kwaliteitsborging op teamniveau. De uitkomsten van het onderzoek zijn ook benut in het traject voor de doorontwikkeling van kwaliteitsborging en de rol die de dienst onderwijsondersteuning hierin heeft. Door de uitkomsten breder te benutten is een grote stap vooruit gezet op kwaliteitsborging op teamniveau.

Instellingsdialoog – nieuwe inzichten, perspectieven en oplossingen

Als aanvulling op het herstelonderzoek van de inspectie heeft CINOP vanuit Landstede de regie gevoerd op de uitvoering van de instellingsdialoog van het Kwaliteitsnetwerk mbo. Hierbij is gebruik gemaakt van het dialoogmodel om professionals van Landstede met elkaar in gesprek te laten gaan over hoe teams de kwaliteitscyclus goed kunnen doorlopen en welke informatie en ondersteuning zij hierbij nodig hebben. Het Kwaliteitsnetwerk mbo levert voor de zomer haar rapportage op. CINOP verwerkt deze uitkomsten met de diensten onderwijsondersteuning en concern control in de herijkte cyclus.

De CINOP-adviseur behoudt overzicht en rust en volgt zaken op. De hoofdlijnen worden goed bewaakt en daarbij de details in het vizier gehouden.

Sharmila Raghoebar, directeur dienst onderwijsondersteuning

Waarom CINOP?

We hebben jarenlange ervaring op het gebied van kwaliteitsborging in het mbo en een breed netwerk binnen het mbo. Onze expertise in kwaliteitsborging vullen we aan met onze veranderkundige kennis. We hebben aandacht voor de structuur en voor de bijbehorende cultuur en verbinden het team- en instellingsniveau. Door intensief samen te werken met professionals bij de klant en te streven naar een optimaal resultaat, wordt vaak meer bereikt dan vooraf bedacht.

Meer weten over kwaliteitszorg en -borging in het mbo?

Onze klantcases vertellen hier meer over: