KOMPAS21: uitbreiding en koppeling aan het onderwijsaanbod

06 maart 2020

KOMPAS21 – (Kennis Over Mijn Persoonlijke Attitudes en Skills21) heeft een vervolg gekregen. Samen met 11 mbo-instellingen wordt het instrument uitgebreid en gekoppeld aan het onderwijsaanbod en de begeleidingsrol van docenten. KOMPAS21 geeft duiding aan de vaardigheden en helpt studenten en docenten te reflecteren op de eigen ontwikkeling.

Groep Design Rooms en rubrics

Samen met ROC Friese Poort is ECBO – onderdeel van CINOP –  actief op zoek gegaan naar samenwerkingspartners en contacten met de arbeidsmarkt. Om het instrument goed aan te laten sluiten bij de praktijk zijn Groep Design Rooms georganiseerd waarin studenten, docenten en het bedrijfsleven mee hebben gedacht. Wat betekenen de 21ste-eeuwse vaardigheden voor onze context? En welk niveau verwachten wij? Literatuur is toegepast bij het ontwikkelen van rubrics waardoor er een goede balans ontstond van praktijkgericht en wetenschappelijke onderbouwing. Op basis van de rubrics zijn casussen ontwikkeld, die gepilot zijn bij studenten van verschillende opleidingen en niveaus. Dit resulteerde in het instrument KOMPAS21.

Train-de-trainer KOMPAS21

Om zorg te dragen voor een juist gebruik van het instrument is er een train-de-trainer KOMPAS21 ontwikkeld. De train-de-trainer bestaat uit vier modules:

  • De bedoeling van onderwijs en KOMPAS21;
  • Verankering in het curriculum;
  • Gesprekstechnieken en -vaardigheden;
  • Verander- en trainersvaardigheden.

Met dit aanbod zijn trainers in de scholen uitgerust om onderwijsteams te begeleiden bij de implementatie van KOMPAS21 als reflectie instrument.

Het is een mooi instrument om maatwerk te leveren en talenten te ontwikkelen

Lid projectgroep KOMPAS21

Interesse in KOMPAS21?

Bekijk de website van KOMPAS21 voor meer informatie of lees de publicatie. Ben je geïnteresseerd om als onderwijsinstelling te participeren in de ontwikkelgroep? Neem dan contact op via kompas21@ecbo.nl. Wij zijn expert op het thema toekomstgericht onderwijs en staan scholen graag bij om te professionaliseren op dit vlak.