Inzet leercultuurscan startpunt voor professionalisering van medewerkers bij ROC’s

Leercultuur professionalisering

07 juni 2021

De Leijgraaf en VISTA college grijpen de kans aan om zich te ontwikkelen als lerende organisaties. De leercultuurscan geeft hiervoor een duidelijk startpunt. In drie stappen laat de scan zien hoe medewerkers in de organisatie tegen leren en ontwikkelen aankijken. Daarnaast biedt de scan praktische handvatten om de leercultuur te ondersteunen. Ook de bestaande werkende interventies rondom professioneel leren en ontwikkelen binnen de organisatie worden zichtbaar.

De leercultuurscan heeft ons geholpen met het inzichtelijk krijgen van de beginsituatie en een verschil van inzichten binnen de organisatieniveaus.

Ron Eijkenboom, Projectleider ‘samenwerkend groeien’ (VISTA college)

Doel van De Leijgraaf en VISTA college met inzet leercultuurscan

  • Zichtkrijgen op de leercultuur.
  • Inzicht in waar, hoe en door wie in de organisatie aan de leercultuur kan worden gewerkt.
  • Als een opstart naar haalbare, uitvoerbare en betaalbare interventies om de leercultuur binnen de organisatie, en daarmee Leven Lang Ontwikkelen en professionalisering, te versterken.
  • Als controle of de interventies die de ROC’s wilden implementeren passen bij het beeld en de behoeften van alle medewerkers in de organisatie.

Wij hebben gekozen voor de leercultuurscan van CINOP omdat het ons inzicht kan bieden over hoe medewerkers in verschillende functies tegen leren aankijken en hoe we onze professionalisering kunnen optimaliseren.

Margret Mulders, beleidsadviseur HR (De Leijgraaf)

In drie stappen zicht op de leercultuur

De leercultuurscan gaf de ROC’s in drie stappen inzicht in de bestaande leercultuur en verbeteropties:

  1. Spiegelen: zicht krijgen op de leercultuur en mogelijke verbeterpunten met een online vragenlijst voor medewerkers.
  2. Scherpstellen: aanscherpen van het zicht op hoe de leercultuur wordt ervaren en mogelijke verbeterpunten met interviews met medewerkers.
  3. Starten: opstellen van een haalbaar, uitvoerbaar en betaalbaar actieplan ter versterking van de leercultuur.

Bij elke stap is een rapport opgemaakt. De rapportage bij spiegelen en scherpstellen bevat een analyse van de manier waarop de leercultuur wordt ervaren op elke laag in de organisatie. De leercultuur is immers iets wat door iedereen in de organisatie, ongeacht zijn of haar functie, beleefd wordt.

Verbeteren van dienstverlening met actieplan

De leercultuurscan heeft ons geholpen met het in beeld brengen van hoe medewerkers tegen scholing en ontwikkeling aankijken, zowel formeel als non-formeel. Hierdoor kunnen wij als Leijgraaf Academie onze dienstverlening verbeteren.” – Margret Mulders, beleidsmedewerker HR (De Leijgraaf).

“Ik zou de scan aanbevelen aan alle lagen van een onderwijsinstelling omdat de verschillende inzichten goed uitgesplitst en geduid worden” – Ron Eijkenboom, Projectleider ‘samenwerkend groeien’ (VISTA college).

Wil je de leercultuurscan ook binnen je eigen organisatie inzetten?

Ben je benieuwd of je op de goede weg bent richting een lerende organisatie? Lees meer over de mogelijkheden van de leercultuurscan in onze flyer. Of neem vrijblijvend contact op om te kijken wat de leercultuurscan voor jouw organisatie kan betekenen!

Lees meer over arbeidsmarkt en onderwijs