De implementatie van een nieuw curriculum voor de afdeling Verloskunde van Semara University

Midwifery(1)

03 juni 2019

Het Ministerie van Volksgezondheid in Ethiopië heeft een nieuw curriculum voor de studie verloskunde. CINOP, Cordaid en de Universiteit Utrecht helpen Semara University met de implementatie van dit nieuwe curriculum.

Nieuwe vereisten voor het inspelen op regionale behoeften

Dit nieuwe curriculum voegde een aantal vereisten toe, zoals een grotere klinische betrokkenheid en methodologieën zoals CBET (competentiegericht onderwijs en opleiding) en PBL (probleemgestuurd leren), en legt meer nadruk op het aanpakken van regiospecifieke behoeften. Samen met deze partners:

  • is er een implementatiestrategie ontwikkeld,
  • zijn belanghebbenden betrokken bij het delen van ervaringen en best practices met betrekking tot CBET, PBL en klinische betrokkenheid,
  • Daarnaast zijn de hoofdlijnen voor de 10-20% vrije ruimte in het curriculum opgesteld
  • en is er een onderwijs- en organisatiemethodologie gestart om de inhoud van het nieuwe curriculum te implementeren.

We have appreciated the engagement and candor that all participants have contributed to the workshop. The workshop has been proactive in coming to grips with important changes taking place around all Ethiopian universities. We have gained a better self-understanding about the challenge between the national Ministry of Health and local specific conditions.

Nejimu Biza – Dean at Semara University

Midwifery

Een benchmark om uitdagingen te identificeren

Tijdens de trainingsweek hebben drie andere hogescholen van Verloskunde een benchmark uitgevoerd om uitdagingen, oplossingen en succesfactoren te identificeren. Bovendien heeft een reflectie op deze problemen waardevolle inzichten opgeleverd. Daarnaast hebben de medewerkers van Semara hun coaching- en onderhandelingsvaardigheden getraind om zo

  • de studenten optimaal te begeleiden tijdens de klinische betrokkenheid,
  • te onderhandelen met belanghebbenden om een goede leeromgeving voor hun studenten te creëren,
  • En om veranderingsmanagement te stimuleren.

We formed a relationship platform and networks with stakeholders experiencing common challenges which hopefully can be utilized for further collaboration, mutual learning for the ultimate quality enhancement and Gender inclusion.

Nejimu Biza – Dean at Semara University

Vervolgtrainingen

Vooral de aanwezigheid van het federale ministerie van Volksgezondheid, JHPIEGO en de andere universiteiten (Debre Makron University, Debre Tabor University en Walele University) werd zeer gewaardeerd. De presentaties van de universiteiten waren zeer verhelderend en de inbreng van vertegenwoordigers van het federale ministerie van Volksgezondheid en het JHPIEGO (John Hopkins-programma voor institutioneel onderwijs) was zeer relevant.

In het komende jaar zullen vervolgtrainingen voor het ontwerp van het PBL worden gegeven en zal Semara University beginnen met de uitvoering van de implementatiestrategie voor het curriculum.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het project, of een van de gerelateerde onderwerpen zoals CBET, PBL of curriculumimplementatie, kun je contact opnemen met één van onze experts op global@cinop.nl

Gerelateerde artikelen

Een nieuw stageprogramma voor de Iraakse beroepsopleidingscentra

Tanzania’s overgang naar hernieuwbare energie ondersteunen door versterking van beroepsonderwijs voor elektriciens

CINOP ondersteunt bij een betere structurering van het Bulgaarse beroepsonderwijs