Implementatie van cursus seksuele opvoeding in onderwijs in Benin

Benin onderwijs CINOP
Benin onderwijs CINOP

24 juni 2019

Benin kampt al jaren met een groeiend aantal tienerzwangerschappen. De moraal onder jongeren is onder andere door social media verzwakt. Dit heeft ertoe geleid dat de overheid actie heeft ondernomen. Voor het basis- en middelbaar onderwijs is de seksuele opvoeding door de Beninezen zelf vervlochten met het bestaande curriculum: een mooi voorbeeld van geïntegreerd onderwijs!

Opdracht

CINOP voert sinds 2015 samen met de Rutgersstichting en Le Grand Cru dance (organisatie voor interculturele dans en coaching) een door NUFFIC toegekend NICHE-project uit voor de lerarenopleidingen en pedagogische academies. Een van de deelprojecten was het ontwikkelen van een cursus seksuele opvoeding. Hierdoor raken de studenten vertrouwd met dit thema en met de manier waarop ze het aan de leerlingen overdragen.

Aanpak

Het project is innovatief, niet alleen door het thema maar ook door de aanpak. De samenwerking met de Nederlandse en Beninese partners heeft geleid tot een interactief aanbod van theorieën en technische kennis. Dit wordt verdiept en aangevuld door praktische opdrachten en lichamelijke uitvoeringsvormen (embodiment).

Ondanks allerlei hobbels tijdens het proces van schets tot implementatie is dit project een schoolvoorbeeld van een geslaagde innovatie. Hiervoor zijn de volgende stappen gezet:

  • Een ontwikkelgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van alle ENI (pedagogische academies) en ENS (lerarenopleidingen). Samen met hen is de opzet voor de cursus seksuele opvoeding (ECS, Education Complète à la sexualité) gemaakt, waarbij respectvolle omgang met elkaar centraal stond.
  • De cursus is door de Beninezen gecontroleerd op geschiktheid binnen hun sociale en emotionele context.
  • De concepten zijn voorgelegd aan alle relevante stakeholders.
  • De groep docenten die dit curriculum gaat uitvoeren, is getraind: een deel direct en een deel via train-de-trainerworkshops. Aan het einde van deze workshops had de hele groep het geven van – de in didactisch opzicht vaak grensoverschrijdende oefeningen – in de vingers en was de gêne om het onderwerp te bespreken verdwenen.
  • De directeuren van alle instellingen zijn bij elkaar gekomen om geïnformeerd te worden over de cursus en om een implementatieplan te schrijven.
  • Een belangrijke stap was de validering van de cursus door de verantwoordelijke ministeries, waardoor hij nu een verplicht onderdeel van het curriculum is geworden.
  • De afgelopen maanden hebben alle instellingen een pilot gedraaid.

Evaluatie

Op dit moment – 25 juni 2019 – start de evaluatie van de pilot: de groep gaat met elkaar aan de hand van een uitgebreide vragenlijst bespreken hoe het is verlopen. Hun bevindingen zullen leiden tot een actielijst om de laatste punten op de i te zetten. In september 2019 vindt de lancering plaats en kunnen de docenten goed voorbereid starten op instellingen die precies weten wat hen te wachten staat.

Meer informatie? Neem gerust contact op.

Gerelateerde artikelen

CINOP helpt UNESCO-UNEVOC bij gendergelijkheid in technisch beroepsonderwijs

CINOP werkt aan ondernemerschapskansen voor jongeren in Koerdistan, Irak