Hogeschool Zuyd: Succesvol Studeren

Hogeschoolzuyd
Hogeschoolzuyd

19 september 2019

Hogeschool Zuyd heeft in het studiejaar 2016-2017 het programmaplan Succesvol Studeren vastgesteld. Een programma dat zich inzet voor het versterken van de studeerbaarheid van de opleidingen, met als doel de vermijdbare uitval en vertraging van studenten tot een minimum te beperken. Een uitdaging die bij vele hogescholen speelt, zo ook bij Zuyd. CINOP ondersteunt hen bij het thema Studiesucces.

Aanpak

Voor dit thema heeft de hogeschool een programmateam samengesteld. Ook zijn de vijf sleutels van studiesucces: programmering, toetsing, actief leren, onderwijsklimaat en teamwork hierin meegenomen. Het team begeleidt opleidingen bij het verhogen van het studiesucces. Wouter Jacobs en Michael Bots van CINOP hebben het programmateam een jaar ondersteund en voor een extra impuls bijgedragen aan de samenwerking met de verschillende scholen en binnen het kernteam Succesvol Studeren.

Met het advies en begeleiding van CINOP is het programma in een volgende volwassenheidsfase gekomen. Dat kenmerkt zich in het daadwerkelijk verschuiven van verantwoordelijkheden, nieuwe inzichten over de teamontwikkeling en collega’s die zich hebben ontwikkeld

Raakvlakken

Behalve dat het thema Studiesucces een relevant thema is, kent het ook veel raakvlakken met andere integrale onderwijsvraagstukken zoals bijvoorbeeld Flexibilisering en Aansluiting. De benadering binnen hogeschool Zuyd is voornamelijk gericht op het verbeteren van de studeerbaarheid van het curriculum. Vaak worden vraagstukken nog onderwijskundig benaderd, terwijl er regelmatig ook veranderkundige en organisatiekundige uitdagingen van grote invloed zijn.