Gemeente Haarlem zet Virtual Reality in bij aanpak laaggeletterdheid

VR-training gemeente Haarlem aanpak laaggeletterdheid

15 mei 2020

De gemeente Haarlem wil de aanpak van laaggeletterdheid versterken. In samenwerking met CINOP, Nova College en We Are VR zijn er daarom Virtual Reality (VR)-trainingen ontwikkeld om laaggeletterden sneller te herkennen. CINOP ondersteunde hierbij samen met Marian Janssen van Zet een punt. door gebruik te maken van de KLASSE!-methode. Deze methode richt zich op het bereiken van laaggeletterden door hen aan te spreken op een manier die bij hen past.

VR-training

De VR-training is ontwikkeld voor docenten, begeleiders en andere professionals die in aanraking (kunnen) komen met laaggeletterde jongeren. Professionals stappen tijdens de VR-training tijdelijk in de belevingswereld van een laaggeletterde jongere en ervaren door VR wat het betekent om laaggeletterd te zijn. Op welke momenten loop je waar tegenaan? Welk gevoel geeft jou dat? Hoe reageren omstanders op jouw laaggeletterdheid? De antwoorden op deze vragen vormden het uitgangspunt van de VR-training.

Situaties laaggeletterde jongeren vormden basis

In de VR-training zijn drie situaties uitgedacht waarin verschillende basisvaardigheden een rol spelen. Deze situaties zijn uitgeschreven in meerdere scènes waarbij de deelnemer meemaakt waar een laaggeletterde zoal tegenaan loopt, welke impact dat heeft en welke emoties dat oproept. Zo komt een van de jongeren te laat bij het examenlokaal aan doordat hij/zij een mededeling niet goed leest, staat hij/zij voor schut omdat hij met darten niet goed kan rekenen en loopt hij/zij vast bij het maken van notulen tijdens een projectvergadering.

Samenwerken

In februari 2020 zijn alle scènes opgenomen in een gemeentelocatie in Haarlem. Studenten van de opleiding Dans & Theater van het Nova College hebben als figuranten gefungeerd. UC360 (producent) en CINOP hadden de regie, bewaakten de inhoudelijke componenten van het script en instrueerden de studenten zodat zij hun rollen op de juiste manier konden vertolken.

Herkenning en begrip na volgen VR-training

Na het beleven van de training zullen professionals van de gemeente Haarlem en het Nova College laaggeletterden beter begrijpen, eerder herkennen én bovenal meer begrip kunnen tonen voor hun dagelijkse uitdagingen. Vervolgstappen, zoals het gesprek aangaan met laaggeletterden, worden hierdoor laagdrempeliger.

Bekijk hier de video van de VR-training ‘Ervaar laaggeletterdheid’.

Meer weten?

CINOP heeft jarenlange expertise op het gebied van basisvaardigheden. We helpen gemeenten, werkgevers en scholen. Samen zetten we ons in voor een optimale deelname van iedereen aan de samenleving. Bekijk hier ons trainingsaanbod.

We helpen je graag

Wil jij als gemeente of school ook een VR-training ontwikkelen om laaggeletterdheid aan te pakken? Of meer weten over de KLASSE!-aanpak?