Friesland College onderzoekt onderwijsaanpak en ontwerpt handvatten

11 mei 2021

Voor het Friesland College heeft CINOP in 2020 een onderzoeks- en ontwerptraject uitgevoerd bij de mbo Fierschool. Doel: onderzoeken wat echt werkt in de studentbegeleiding binnen dit geïntegreerde onderwijs- en behandeltraject, en handvatten ontwikkelen om deze elementen ook in de begeleiding van andere studenten binnen het Friesland College mee te nemen.

Speerpunten uit de kwaliteitsagenda

In de kwaliteitsagenda van het Friesland College is ruim aandacht voor het versterken van het persoonlijk leiderschap van studenten. Inclusief onderwijs, begeleiding van studenten en wendbaar vakmanschap zijn hierin belangrijke speerpunten. Deze komen terug in meerdere projecten van de kwaliteitsagenda. Eén van die projecten richt zich op de mbo Fierschool. De Fierschool is bedoeld voor jongeren die intern bij Fier behandeld worden voor psychosociale problematiek en die daarnaast onderwijs op mbo-niveau volgen.

Co-creatie

In co-creatie tussen het Friesland College en CINOP is – op basis van interviews, focusgesprekken en bestaande documenten –  een beschrijving tot stand gekomen die laat zien: dit is wie we zijn, dit is wat we doen en dit is hoe we werken. Vervolgens leverde het ontwerptraject concrete handvatten op ter ondersteuning van docenten/begeleiders en studenten, evenals inzichten rondom professionalisering van docenten/begeleiders en onderwijslogistiek/-inrichting. Medewerkers van de Fierschool gingen via de Design Thinking methodiek aan de slag met het ontwerp van prototypen die bijdragen aan de ontwikkeling van studenten richting de beste versie van zichzelf.

Vervolgtraject

De inzichten uit het ontwerpproces zijn de start geweest voor een vervolgtraject. Hierin onderzoeken een kern- en stuurgroep onder begeleiding van CINOP hoe de opbrengsten breder binnen de organisatie geborgd kunnen worden. Parallel daaraan worden twee pilots binnen het Friesland College gemonitord om ook de (door)ontwikkeling te ondersteunen.

Bewustzijn creeren voor kansrijke aanpak

Maaike van der Snoek Projectleider Inclusief onderwijs van het Friesland College heeft het traject samen met CINOP vormgegeven en doorlopen. Ze geeft aan wat het onderzoek hen heeft gebracht: “Je doet zoveel dingen, maar het is waardevol om te beschrijven wat je nu eigenlijk doet en wat daar echt helpend in is. Dat versterkt het proces.” Onderzoek is een uitgelezen kans om op te halen en in beeld te brengen wat je doet. En zo bewustzijn te creëren rondom een kansrijke aanpak en deze door te ontwikkelen.