Formatief handelen op het CITAVERDE college (vmbo)

27 februari 2020

Na een kwaliteitsslag in de PTA’s, waarbij het aantal summatieve toetsen zijn teruggeschroefd, wil het CITAVERDE college aan de slag met formatief handelen. De formatieve toetsen zijn uit de PTA’s gehaald en er is een maximaal aantal toetsen afgesproken die docenten in een periode mogen afnemen. Hoe kun je dan het leerproces van de leerling toch goed blijven volgen nu er een sanering in de toetsen heeft plaatsgevonden? De docenten willen hier graag handvatten voor aangereikt krijgen.

Formatief handelen

Het leerproces van een leerling kan met behulp van formatief handelen inzichtelijk gemaakt worden. Door formatief handelen krijgen docenten en leerlingen inzicht in de voortgang van de leerling en kunnen zij verdere ontwikkeling bijsturen. Als docent heb je een sleutelrol in het implementeren van formatief handelen in de onderwijspraktijk.

Aanpak

Tijdens een tweetal trainingen werden docenten meegenomen in formatief handelen. De formatieve toetscyclus van Gulikers en Baartman (2017) stond centraal. Met een zelfscan reflecteren docenten op hun eigen handelen. In de tweede training zijn er praktische handvatten en effectieve tools aangereikt die docenten direct kunnen toepassen in de lespraktijk. Gesprekken zijn gevoerd over het monitoren van en het communiceren over het leerproces dat een leerling doormaakt.

 

De formatieve toetscyclus (2)
Gulikers en Baartman (2017). De formatieve toetscyclus

 
In eerste instantie zijn er per locatie (in totaal 4) tussen de 15 en 30 docenten geschoold. Na een evaluatie van de trainingen, besluit CITAVERDE of de rest van de (vmbo)-docenten de trainingen ook gaat volgen. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de in ontwikkeling zijnde Visie op Toetsing en Examinering.

Eerste stappen gezet

Docenten verkennen met elkaar hoe ze meer de nadruk op het leerproces van de student kunnen leggen. Ze experimenteren de komende tijd met kleine interventies. De eerste stappen in de kanteling van een toetscultuur naar een leercultuur!