FlexScan helpt ROC Friese Poort bij vormgeven Programma Flexibel Onderwijs

ROC Friese Poort FlexScan

02 april 2021

Flexibel onderwijs is volop in ontwikkeling bij ROC Friese Poort. Lopende initiatieven en nieuwe ontwikkelingen krijgen bij alle vestigingen de komende jaren steun met het programma Flexibel Onderwijs (start in 2021). Om dat programma goed vorm te geven is er een fase van kwartiermaken aan vooraf gegaan. Doel: inventariseren en verbinden van lopende initiatieven, het draagvlak voor flexibilisering vergroten en richting geven aan de beoogde verandering. CINOP begeleidde en adviseerde ROC Friese Poort hierbij met o.a. de inzet van de FlexScan.

FlexScan

De FlexScan is instellingsbreed afgenomen om de verschillende visies op flexibilisering binnen de mbo-instelling in beeld te krijgen. De FlexScan bood handvatten bij het creëren van een gemeenschappelijke terminologie en visie rondom flexibel onderwijs. Ook maakte de FlexScan inzichtelijk welke onderwijssystemen betrokken moeten worden bij het ontwerpen van flexibel onderwijs.

“In samenwerking met CINOP hebben we meer zicht gekregen op onze ambities en de beweging van vast aanbod naar leerroutes en modulair onderwijs.” – Simone Schoonhoven, ROC Friese Poort

Integrale aanpak

De FlexScan liet zien dat een integrale aanpak is vereist om sturing te geven aan het proces en de te behalen doelen. Onderwijssystemen zoals roostering, inschrijving, registratie studievoortgang en een digitale leeromgeving moeten hun plannen op elkaar afstemmen. Deze inzichten hielpen het Programmaplan Flexibilisering van Friese Poort vorm te geven en worden de komende jaren verder uitgewerkt.

Meer lezen over flexibel onderwijs?

Heb je een actuele vraag over flexibel onderwijs, ben je benieuwd naar meer praktijkvoorbeelden of wil je meer weten over de FlexScan? Lees dan hier verder op of neem contact met ons op.

Meer lezen over flexibel onderwijs

Landstede werkt met FlexTool aan gemeenschappelijke taal rondom flexibel onderwijs

Een nieuw kwalificatiedossier: knelpunt of kans? – Artikel MBO krant

Ontwikkelpartners FlexTool aan het woord | In gesprek met ROC Nijmegen