Flexibilisering hoog op kwaliteitsagenda binnen ArtEZ

14 februari 2020

ArtEZ leidt ruim 3000 jongeren op voor beroepen waarin kunst, kennis en creativiteit centraal staan. Om studenten optimaal voor te bereiden op een loopbaan als kunst- en cultuurprofessional, ligt er veel nadruk op een individuele benadering. Dit vraagt veel flexibiliteit van docenten en de organisatie. Daarom is er afgelopen jaar samen met CINOP een ‘Innovatieproject Flexibilisering’ gestart. Doel: komen tot een gemeenschappelijk beeld over flexibel onderwijs binnen ArtEZ, het delen van ambities om die flexibiliteit verder te vergroten en vaststellen wat er nodig is om deze ambities te faciliteren. Het innovatietraject zit momenteel in een afrondende fase. Daarom blikken we terug op de aanpak en opbrengsten samen met: Marieke Westhuis (Hoofd Onderwijs & Kwaliteit), Fenna van der Burgt (Onderwijskundige en beleidsadviseur) en Iris van de Kamp (projectleider Innovatieproject Flexibilisering).

Behoefte aan een gemeenschappelijke taal over flexibel onderwijs

Vanuit de opleidingen komen er veel vragen om het onderwijs meer op maat en flexibel vorm te geven. Alleen, wat moet er dan precies veranderen? De één verstaat iets heel anders onder flexibel onderwijs dan de ander. Om te komen tot een gemeenschappelijke taal en meer gedeelde beelden over het wat en hoe van flexibel onderwijs, zijn de onderstaande vragen besproken:

  • hoe zijn de opleidingen nu al bezig met flexibilisering?
  • waar lopen ze tegenaan? wat zijn de wensen van studenten, docenten en opleidingshoofden?
  • welke oplossingen zijn er al gevonden voor veel voorkomende maatwerkvragen?
  • waar willen opleidingen de komende jaren verdere stappen in zetten?
  • en wat hebben zij hierbij nodig van de organisatie?

Als ik nu een flexibiliseringsvraag krijg, dan helpt het dat ik met behulp van de thema’s en scenario’s uit de FlexScan door kan vragen wat er precies wordt bedoeld. Doordat het instrument de student journey volgt krijg je direct ook goed in beeld wat nodig is qua ondersteuning om meer flexibel onderwijs mogelijk te maken.

Fenna van der Burgt, onderwijskundige en beleidsadviseur ArtEZ

KUO FlexScan

Binnen ArtEZ hebben de Academie voor Theater & Dans en een aantal opleidingen van het Conservatorium de KUO FlexScan afgenomen. Ruim 140 personen (opleidingshoofden, docenten en studenten) hebben de KUO FlexScan ingevuld. Ook al was het voor sommigen lastig om de vragenlijst in te vullen, toch is het beeld dat eruit komt heel herkenbaar voor de opleidingen die hebben meegedaan. De resultaten van de KUO FlexScan zijn verwerkt in een rapport met de belangrijkste conclusies en een advies over de volgende stappen die gezet kunnen worden om te komen tot beleid over flexibilisering. De vraag is niet alleen welke ambities er zijn, maar ook wat er vanuit de organisatie nodig is om het realiseren van ambities te kunnen ondersteunen.

Verankeren vervolg vanuit de kwaliteitsplannen

In de afrondende fase van het ‘Innovatieproject Flexibilisering’ zijn de uitkomsten van de FlexScan besproken met onder andere leden van de centrale examencommissie en medewerkers van het servicebedrijf. Welke conclusies kunnen we trekken over ontwikkelingen die op meerdere plekken binnen ArtEZ spelen? En wat is de impact daarvan op de organisatie?

Doordat we een gemeenschappelijk kader met elkaar hebben ontwikkeld, zijn we ook beter in staat om goede voorbeelden met elkaar te delen en daar waar mogelijk gezamenlijk beleid te ontwikkelen en uit te voeren.

Marieke Westhuis, Hoofd Onderwijs en Kwaliteit ArtEZ

Door de opbrengsten te verankeren in de kwaliteitsplannen wil ArtEZ het eigenaarschap voor de ontwikkelingen dicht bij de teams zelf houden. Zij kunnen op deze manier eigenaar zijn en blijven van het veranderproces. Professionalisering en kennisdeling zal waar mogelijk centraal ondersteund worden, zeker omdat veel opleidingen met dezelfde vragen aan het puzzelen zijn. Zo kan elke opleiding maximale ruimte voor eigenheid houden, terwijl tegelijkertijd ook geleerd kan worden van goede voorbeelden en aanpakken vanuit andere opleidingen.

Gerelateerde artikelen:

Landstede werkt met FlexTool aan gemeenschappelijke taal rondom flexibel onderwijs

Een nieuw kwalificatiedossier: knelpunt of kans? – Artikel MBO krant

Ontwikkelpartners FlexTool aan het woord | In gesprek met ROC Nijmegen