Flexibele leerroutes voor 14 hogescholen

06 december 2018

14 hogescholen ontvingen subsidie om te experimenteren met flexibele leerroutes. CINOP ondersteunt hogescholen bij het ontwikkelen en implementeren van flexibel onderwijs met advies, procesbegeleiding, uitvoering en training. Bijvoorbeeld een workshop leeruitkomsten formuleren.

Voor veel werkende volwassenen is de stap naar een deeltijd hbo-opleiding nog te groot. Het blijkt lastig om de gevraagde studie(belasting) te combineren met het dagelijkse werk en/of de thuissituatie. Ook wordt onvoldoende rekening worden gehouden met de kennis en ervaring die iemand al bezit, aldus de commissie Rinnooy Kan in hun rapport over een Leven Lang Leren.

Pilots flexibilisering

De pilots flexibilisering vanuit OCW geven hogescholen de kans om hun onderwijs flexibel in te richten en zo beter aan te sluiten bij de behoeften van volwassenen (vraaggericht opleiden). Maar waarom zou je?

  • Werkgevers hebben behoefte aan gerichte en passende bij- of omscholing van hun medewerkers
  • Werknemers doen liever niet een hele opleiding, maar willen deelkwalificaties halen voor bepaalde kennis en kunde
  • Door te werken met leeruitkomsten kun je leerroutes personaliseren en komen er leeronafhankelijke leerroutes.

Uiteindelijk draagt flexibilisering zo bij aan de inzetbaarheid en mobiliteit van mensen. Zowel nationaal als internationaal, want de leeruitkomsten kunnen ook elders erkend worden.

Formuleren leeruitkomsten
Zo ondersteunde CINOP ook de opleiding TBK (Technische Bedrijfskunde) van de Hogeschool Windesheim bij het formuleren van leeruitkomsten en deze te vertalen naar het onderwijsaanbod.

Welke aanpak is daarin gevolgd?

Als eerste zijn we met het docententeam in gegaan op het belang van leeruitkomsten en hoe deze tot stand komen. Vervolgens zijn door een brainstormsessie de belangrijkste taakgebieden van de opleiding vastgesteld. Dit betreft een clustering van werkzaamheden op TBK onderwerpen zoals (her)ontwerpen van processen en producten. Zo werd de basis voor het formuleren van leeruitkomsten gelegd.

Per taakgebied volgde een uitwerking in werkzaamheden, methoden, theorieën en een contextbeschrijving die zijn samengevoegd tot een leeruitkomst. De stap van taakanalyse naar het formuleren van leeruitkomsten is een complex proces waarin je zeer nauwkeurig te werk moet gaan. Met behulp van het Tuning Model is dit op een methodische manier aangepakt.

Windesheim kwam met deze geslaagde pilot weer een stap verder met haar onderwijsvernieuwing. Opleidingen konden de werkende volwassenen, met een vraaggericht opleidingsaanbod dat aansluit op wat zij leren en hoe ze dat leren, nog beter bedienen.

Meer weten?

CINOP ondersteunt hogescholen bij het ontwikkelen en implementeren van flexibel onderwijs met advies, procesbegeleiding, uitvoering en training. Bent u geïnteresseerd in onze aanpak? Neem dan vrijblijvend advies met ons op. Wij helpen u graag op weg.

Gerelateerde items

Landstede werkt met FlexTool aan gemeenschappelijke taal rondom flexibel onderwijs

Een nieuw kwalificatiedossier: knelpunt of kans? – Artikel MBO krant

Ontwikkelpartners FlexTool aan het woord | In gesprek met ROC Nijmegen