Flexibel en toekomstgericht onderwijs bij Syntra met de FlexScan

CINOP inzet flexscan met stuurgroep

29 juli 2019

Syntra is een opleidingsverstrekker voor volwassenenonderwijs in Vlaanderen, vergelijkbaar met het mbo in Nederland. De organisatie bestaat uit vijf verschillende entiteiten (centra). Syntra heeft een start gemaakt om het opleidingsaanbod te flexibiliseren. Enerzijds omdat de studentenaantallen in de leeftijdsgroep 25-40 jaar terugliepen. Anderzijds omdat de concurrentie steeds meer werkt met afstandsleren. CINOP heeft Syntra hierbij geholpen.

Inzet van de FlexScan

De eerste stap in het ontwikkelen van een basiskader was het creëren van een gemeenschappelijke taal en beeld rondom flexibilisering. Wat bedoelen we daar nou eigenlijk mee? En wat zijn onze ambities? Hiervoor heeft CINOP de FlexScan ingezet. De FlexScan is een instrument dat in kaart brengt in welke mate er flexibiliteit in de opleidingen wordt ervaren en wat de ambities zijn ten aanzien van die flexibiliteit. Door het inzetten van de FlexScan, aangepast op de context van Syntra, is er een gemeenschappelijk beeld ontwikkeld rondom flexibilisering. Hierdoor is concreet geworden wat er bedoeld wordt met flexibilisering en wat hierin de ambities zijn.

CINOP kon het begrip flexibilisering heel concreet maken en een gemeenschappelijke taal creëren met de FlexScan.

Richard Welten, Business developer management, Coördinator Leren 4.0, projectleider

Organiseren van centrale bijeenkomsten

In centrale bijeenkomsten – ook met andere opleiding aanbieders – zijn ervaringen en good practices uitgewisseld en is er een start gemaakt met het ontwikkelen van gemeenschappelijke ontwerpcriteria. Deze ontwerpcriteria worden momenteel in pilotvorm in verschillende opleidingen en opleidingscentra toegepast om maatwerk te realiseren. Door de bevindingen in de pilots met elkaar te delen, leren we wat werkt in de praktijk en worden de ontwerpcriteria verder uitgebreid en aangescherpt.

Syntra en toekomstbestendig onderwijs

De ontwikkeling richting (een basiskader voor) flexibel onderwijs stelt Syntra in staat om het onderwijs van de toekomst vorm te geven op een wijze die zorgt dat:

  • het werkveld Syntra herkent als een opleidingspartner die kan meebewegen in een snel veranderende wereld;
  • de cursisten Syntra herkennen als een aanbieder die onderwijs op maat kan aanbieden zodat je de vakman of ondernemer kan worden die je wil worden;
  • de organisatie eenheid en uniformiteit in denken en werken intern combineert met onderwijs dat op maat kan worden gemaakt bij de verschillende opleidingscentra.

CINOP haalde ons uit onze comfortzone, maar hield ook rekening met de context. Ze konden zich goed inleven in de organisatie

Richard Welten, Business developer management, Coördinator Leren 4.0, projectleider

Waarom CINOP?

Syntra koos voor CINOP vanwege de inhoudelijke en concrete kennis over het thema flexibilisering. Dit komt met name door de ervaring van CINOP in het hbo en mbo in Nederland. Daarnaast beschikt CINOP over diverse concepten en tools voor flexibilisering en kan deze op maat vertalen en inzetten.

Meer weten over het project en wat wij voor je organisatie kunnen betekenen in de vormgeving van flexibel en toekomstbestendig onderwijs?

Gerelateerde artikelen

Ontwikkelpartners FlexTool aan het woord | In gesprek met ROC Nijmegen

Klaar voor morgen! Inspiratie en praktijkvoorbeelden voor breed opleiden op niveau 2

Van denken naar DOEN met de FlexTool – Artikel Vakblad Profiel